BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Mawrth 2006, 07:15 GMT
Gorfodi Tori dadleuol i ymddiswyddo
John Jenkins
Aelod annibynnol o Gyngor Sir Gr yw John Jenkins erbyn hyn.

Mae cyn ymgeisydd Toraidd yn honni iddo gael gorchymyn i ymddiswyddo neu y byddai'n cael ei ddiarddel yn gyhoeddus gan arweinydd y blaid David Cameron.

Tynnodd John Jenkins ei enw'n l fel ymgeisydd ar gyfer etholiadau'r cynulliad yn 2007 o ganlyniad i sylwadau "gwrth-hoyw" a briodolwyd iddo dair blynedd yn l.

Fe wnaeth hefyd sefyll i lawr fel ymgeisydd yn 2003 ar l cael ei ddyfynnu ar wefan yn dweud fod bod yn hoyw fel cael salwch meddwl.

Dywedodd y Toraid fod Mr Jenkins - sydd wedi gadael y blaid erbyn hyn - wedi ymddiswyddo o'i wirfodd a'i fod yn "ceisio beio eraill am ei gwymp".

Bellach mae Mr Jenkins yn aelod annibynnol o Gyngor Sir Gr, ac fe ymddiswyddodd yn wreiddiol fel ymgeisydd ar gyfer etholiadau'r cynulliad yn 2003 yn etholaeth Llanelli.

Fe wnaeth hynny wedi iddo anfon sylw i wefan yn dweud ei fod yn homoffobig a'i fod yn ystyried gwrywgydiaeth yn "gyflwr meddwl meddygol".

Aeth ymlaen i ddweud ei fod yn meddwl fod priodas "yn weithred rhwng dyn a menyw" ac na ddylai hoywon briodi.

Ymddiswyddodd John Jenkins o'i wirfodd ar l cyfadde fod ei sylwadau ynghylch gwrywgydiaeth yn gwbwl annerbyniol
Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig

Honnodd fod ei sylwadau wedi eu cymryd o'u cyd-destun a mis diwetha roedd yn credu fod y Ceidwadwyr Cymreig wedi rhoi ail gyfle iddo drwy ei ddewis i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn etholiadau'r cynulliad y flwyddyn nesa.

Ond dywedodd Mr Jenkins fod ymgynghorydd i Mr Cameron wedi cysylltu ag ef tra roedd arweinydd y Ceidwadwyr o'i waith ar gyfnod tadolaeth wedi genedigaeth ei fab, Arthur.

"Nes i dderbyn galwad ffn gan Andrew Mackay, ymgynghorydd arbennig David Cameron, a wnaeth fy nghynghori os nad oeddwn i'n ymddiswyddo y byddai David Cameron yn dychwelyd o'i gyfnod tadolaeth i fy nghondemnio'n gyhoeddus," meddai.

"Wnaeth o ddim gadael llawer o ddewis i mi mewn gwirionedd, felly fe ddywedais wrth Mr Mackay nad oedd awydd gen i barhau'n ymgeisydd nac yn aelod o'r blaid".

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig fod Mr Jenkins wedi gwrthod "derbyn ei rl ei hun yn ei gwymp ac mae'n ceisio bob ffordd i daflu'r bai ar eraill am ei gwymp".

David Cameron
Roedd David Cameron ar gyfnod tadolaeth pan ymddiswyddodd Mr Jenkins

"Ymddiswyddodd John Jenkins o'i wirfodd ar l cyfadde fod ei sylwadau am wrywgydiaeth yn gwbwl annerbyniol," meddai.

Dywedodd y llefarydd: "Mae David Cameron eisiau rhoi mwy o rym, nid llai, i'r blaid Gymreig ac mae'r awgrym fod y saga yma yn rhywbeth gafodd ei threfnu o Lundain yn gwbwl anghywir.

"Mae yna berthynas gadarn rhwng y blaid yng Nghymru ac yn San Steffan ac mae'r ffordd yna o weithio yn cael ei dilyn yn effeithiol."

Dywedodd Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr nad oedd ganddyn nhw ddim i'w ychwanegu i ddatganiad y blaid yng Nghymru am Mr Jenkins.

Pan gafodd Mr Jenkins ei ddewis fel ymgeisydd fis diwetha i herio cyn weinidog materion gwledig Llafur Christine Gwyther, fe gafodd y penderfyniad ei feirniadu gan y Blaid Lafur a Phlaid Cymru, a ddywedodd fod ei sylwadau yn "atgas" ac yn "ffiaidd".
HEFYD:
Ymddiswyddo Tori 'gwrth-hoyw'
17 Chwef 06 |  Newyddion
Ymgeisydd Toraidd yn ymddiswyddo
12 Maw 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^