BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Awst 2006, 18:04 GMT 19:04 UK
Achos teithwraig: Oedi ymchwiliad
Kirsty Jones
Roedd Kirsty Jones ar daith dwy flynedd rownd y byd

Mae'r trydydd ymchwiliad i lofruddiaeth y deithwraig 23 oed o'r canolbarth yn wynebu cymhlethdodau yn ōl Heddlu Dyfed Powys.

Cafodd Kirsty Jones o Aberhonddu, Powys, ei threisio a'i chrogi mewn gwesty yng Ngwlad Thai yn 2000.

Y llynedd fe wnaeth yr erlyniad yng Ngwlad Thai gytuno i lansio ymchwiliad newydd i'r farwolaeth.

Ond dywed yr heddlu yng Nghymru nad ydi'r awdurdodau yng Ngwlad Thai eto wedi rhyddhau papurau a fyddai yn eu galluogi i gwestiynu tystion ym Mhrydain.

Dywedodd mam Miss Jones, Sue, bod y sefyllfa yn hynod o "rwystredig".

Cafwyd hyd i Miss Jones, oedd newydd raddio o Brifysgol Lerpwl, yn farw yn yr ystafell yng ngwesty Aree yn Chiang Mai, dros 400 milltir i'r gogledd o'r brifddinas, Bangkok.

Dogfennau swyddogol

Roedd hi ar ei thrydydd mis o ddwy flynedd o amgylch y byd pan gafodd ei llofruddio ar Awst 10 2000.

Ers hynny mae sawl un wedi cael eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad ond does yr un ohonyn nhw wedi cael eu dedfrydu.

Yn y gorffennol mae Heddlu Gwlad Thai wedi cael eu beirniadu am y modd y mae'r ymchwiliad wedi cael ei gynnal.

Ond mae'r ymchwiliad diweddara yn nwylo FBI Gwlad Thai, y DSI.

Sue Jones, mam Kirsty Jones
Fe wnaeth Sue Jones ymweld ā Gwald Thai y llynedd

Ond dywedodd y Prif Arolygydd Steve Hughson o Heddlu Dyfed Powys bod angen dogfennau swyddogol cyn iddyn nhw allu holi tystion ym Mhrydain neu fe fydd y dystiolaeth ddim yn ddilys yn y llys.

Fe wnaeth y llu gynorthwyo'r awdurdodau yng Ngwlad Thai i sicrhau DNA y llofrudd ac fe allai tystion o Brydain oedd yno ar y pryd fod ā gwybodaeth allweddol i ddal y llofrudd.

"Mae Heddlu Gwlad Thai yn awyddus i holi tystion ond cyn gwneud dim ar eu rhan mae'n rhaid i'r awdurdodau roi caniatād i ni gan Twrnai Cyffredinol Gwald Thai," meddai.

"Mae angen i'r awdurdodau roi hyn i ni er mwyn i'r dystiolaeth fod yn gyfreithiol."

Ychwanegodd bod yr heddlu yn rhannu rhwystredigaeth y teulu.

"Rydym yn nwylo'r awdurdodau (yng Ngwlad Thai) tan bod y dogfennau swyddogol wedi eu rhoi ac rydym wedi bod yn aros am 12 mis," meddai Mrs Jones.

"Bob tro fyddwn ni'n gofyn maen nhw'n oedi."

Fe ofynnwyd am ymateb yr awdurdodau yng Ngwlad Thai.
HEFYD
Marwolaeth: 'Angen dysgu gwersi'
03 Ion 06 |  Newyddion
Teulu'n ymweld a Gwlad Thai
07 Awst 05 |  Newyddion
Kirsty: Cyfarfod 'addawol'
10 Awst 04 |  Newyddion
Kirsty: Ymgyrch newydd
07 Awst 03 |  Newyddion
Dim nes i ddatrys marwolaeth Kirsty
10 Awst 02 |  Newyddion
Kirsty: Heddlu'n hedfan i Wlad Thai
24 Medi 01 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^