BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Mawrth 2006, 08:27 GMT
Llai yn dysgu ieithoedd tramor modern
Plant ysgol yn dysgu iaith mewn modd ymarferol
Plant ysgol yn dysgu iaith mewn modd ymarferol

Yn l ymchwil gan BBC Cymru mae llai a llai o ddisgyblion Cymru yn dewis astudio ieithoedd tramor modern.

Mae'n debyg bod nifer y bobl ifanc sy'n astudio ieithoedd tramor modern fel rhan o'u cyrsiau TGAU, hefyd wedi gostwng fesul blwyddyn ers 1996.

Yn l yr ymchwil mae disgyblion Cymru yn llai tebygol o astudio'r pynciau yma ar gyfer arholiadau TGAU na disgyblion mewn rhannau eraill o Brydain.

O'r rhai sy'n eistedd yr arholiad mae nifer sy'n pasio yn gostwng.

Yn 1996 roedd 46% o ddisgyblion uwchradd yn astudio ieithoedd tramor modern hyd at arholiadau TGAU.

Yn Yr Alban maen nhw'n dechrau dysgu yn yr ysgol gynradd...mae Cymru ar ei hl ac mae angen dal i fyny
Richard Parsons, Cilt Cymru

Ond mae'r ffigyrau diweddara yn dangos fod y ganran wedi cwympo i 32% o'i gymharu 68% yn Lloegr.

Ac mae'r nifer sy'n pasio arholiadau TGAU hyd yn oed yn llai gyda dim ond tua 25% o'r rhai sy'n sefyll yr arholiad sy'n llwyddo i ennill gradd A i C.

Mae disgyblion yng Nghymru yn gallu dewis gollwng ieithoedd tramor pan maen nhw'n 14 oed ac mae mwy a mwy yn dewis gwneud hynny.

Un sydd yn pryderu am y sefyllfa yw Richard Parsons o Cilt Cymru, y Ganolfan Wybodaeth ac Ymchwil ar Ddysgu Ieithoedd.

Cystadlu gyda gweddill Ewrop

"Mae nifer wedi bod yn mynd i lawr ers rhyw 10 mlynedd bellach.

"Yng ngwledydd Ewrop mae pawb yn astudio o leiaf un iaith dramor tan 16 oed neu 18 oed ac rydym yn cystadlu gyda hynny.

"Yn Yr Alban mae pobl yn dechrau astudio iaith dramor yn yr ysgol gynradd ac mae ganddyn nhw fantais.

"Mae Cymru ar ei hl ac mae angen i ni ddal i fyny."

Ieithoedd tramor ar wal dosbarth
Mae nifer o ysgolion yn dysgu o leiaf un iaith modern

Un maes y mae medru iaith dramor o fantais ynddo yw byd busnes.

Mae'r CBI o'r farn y dylai ysgolion gynnig ieithoedd i ddisgyblion sy'n adlewyrchu amgylchiadau economaidd y byd, gan gynnwys Mandarin a Sbaeneg.

Mae Huw Roberts yn gynghorydd Datblygu Allforio gyda Masnach Cymru Ryngwladol.

Dywed bod angen addasu'r cyrsiau sydd ar gael i ymateb i'r hinsawdd economaidd sy'n bodoli.

"Mae'r byd busnes yn newid. Blynedde yn l prin oedd rhaid delio gyda gwledydd fel China.

"Ond yn y 10 mlynedd diwethaf mae lot mwy o ddatblygiadau gyda chwmnau o Brydain a Chymru yn delio gyda China ac mae'n bwysig creu'r wybodaeth i bobl ifanc i ddysgu ieithoedd newydd."

Oedolion yn dysgu

Er nad oes gan Lywodraeth y Cynulliad gynlluniau i orfodi disgyblion i astudio ieithoedd tramor, maen nhw'n cydnabod fod 'na broblem.

Maen nhw wrthi'n rhedeg cynlluniau peilot, gan roi profiad i ddisgyblion cynradd o ieithoedd tramor, yn y gobaith y byddan nhw yn cael blas ar y dysgu.

Ond tra bod y nifer o Gymry ifanc sy'n dysgu ieithoedd tramor yn cwympo, mae nifer cynyddol o oedolion yn dysgu mewn dosbarthiadau nos.

Mae 'na ddiddordeb mawr mewn cyrsiau Ffrangeg yn y brifddinas yn l Catherine Chabert, darlithydd cydlynol yng nghanolfan ddysgu gydol oes, Prifysgol Caerdydd.

"Rydan ni wedi gweld cynnydd dros y blynyddoedd diwethaf ac un ffordd o fesur hyn ydi ein bod yn gorfod cynnig cyrsiau newydd drwy gydol y flwyddyn.

"Does dim rhaid aros tan fis Medi i gychwyn ar gwrs mae modd cychwyn cwrs ym mis Ionawr neu fis Ebrill felly dor rydan ni wedi gweld cynnydd yn y nifer sy'n dysgu."

Nid da lle gellir gwell felly yw'r adroddiad diwedd tymor i ddisgyblion uwchradd Cymru ym maes ieithoedd modern.
HEFYD:
Gwefan yn 'hwb i ieithoedd bach'
11 Tach 05 |  Newyddion
Iaith: Penodi o dan y lach
16 Chwef 06 |  Newyddion
Deddfau iaith: Galw am newid
19 Ion 06 |  Newyddion
Diwrnod i ddathlu ieithoedd Ewrop
26 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^