BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Mawrth 2006, 17:11 GMT
Creulondeb i gwningen mewn sw
Damien French
Fe wnaeth French feio'r digwyddiad ar ei ffrindiau

Mae dyn wnaeth gymryd cwningen o ardal gaeedig mewn sŵ cyn ei daflu at aligator yn wynebu carchar.

Cafwyd Damien French, 20 oed, o Fae Colwyn, yn euog o greulondeb i gwningen yn Sŵ Mynydd Cymru yn y dref ym mis Hydref.

Clywodd ynadon Llandudno bod French wedi cymryd y gwningen o'r ardal sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer rhoi cyfle i blant roi mwythau i anifeiliaid.

Honnodd French mai cyfaill oedd gydag e ar y pryd oedd yn gyfrifol.

Dywedodd yr erlyniad fod French, gyda dau lanc arall, wedi cymryd y gwningen o'i lloches a'i thaflu at ddau aligator.

Fe gymrodd un o'r ddau aligator, Albert, yr anifail a'i ladd ond wnaeth o ddim ei fwyta.

Clywodd y llys bod merch ifanc wedi mynd i mewn i dŷ'r aligator a gofyn i'r tri: "A'i cwningen ydi hwnna?"

Honnir bod y tri wedi dechrau chwerthin wrth i un ddweud: "Dyna oedd - roedd yn rhedeg o gwmpas 10 munud yn ôl."

Dywedodd un o'r bechgyn oedd gyda French ar y pryd, ac sydd bellach yn 16-oed, wrth y llys: "Roeddem ni yn nhŷ'r aligator ac fe ddywedodd Damien mae 'o'n edrych yn llwglyd'.

Beio'i ffrindiau

"Fe aeth i le arall, dringo a phlygu ymlaen i ddal un o'r cwningod wrth ei chlustiau.

"Dywedodd ei fod am ei thaflu at yr aligator ac fe ddywedes i wrtho am beidio ond fe wnaeth."

Dywedodd French yn y llys ei fod yn teimlo'n euog am farwolaeth y gwningen am ei fod yn bresennol ar y pryd ond nad oedd yn gyfrifol.

Albert yr aligator
Fe welodd ferch ifanc y gwningen yn y gawell gyda'r aligator

Fe feiodd ei ffrind 14-oed, na ellir ei enwi, gan ddweud mai fe oedd wedi cymryd y gwningen a'i thaflu at yr aligator.

"Roeddem i gyd yn chwerthin am y peth. Roeddwn i'n chwerthin oherwydd y sioc.

"Roeddwn i'n meddwl bod y sefyllfa yn ddoniol ar y pryd ond ddim wrth edrych yn ôl. Doedd o ddim yn beth neis i ddigwydd.

"Dwi'n teimlo'n euog am fy mod i yno gyda'r gweddill ond wnes i ddim cyffwrdd â'r gwningen."

Ond mae ei ddau ffrind yn ei feio am y digwyddiad gan honni ei fod yn flin gyda'r gwningen am iddi farcio ei siaced newydd.

Clywodd y llys bod y bechgyn, ar ôl gadael tŷ'r aligator, wedi tanio a thaflu sigarét at fwnci ac fe gafodd French ei weld yn ymestyn i mewn i gawell llwynog Arctig.

Roedd French wedi cyfaddef eisoes ei fod wedi torri dwy ffenest siop ym Mae Colwyn yn oriau man y bore ar ôl y digwyddiad yn y sŵ.

Dadleuodd cyfreithiwr yr amddiffyniad, Chris Dawson, na allai'r llys fod yn si?r ei fod wedi talu'r gwningen.

Dywedodd cadeirydd y fainc, Alan Roberts: "Mae carchar yn edrych yn opsiwn tebygol iawn."

Fe fydd French yn cael ei ddedfrydu ar Ebrill 5.

Dywedodd cyfarwyddwr gweinyddol y sŵ, Chris Jackson, ar ôl yr achos ei fod yn fodlon gyda'r ddedfryd a'r modd y cafodd yr achos ei ddilyn gan yr heddlu a gan y gwasanaeth erlyniadau.

"Mae hyn yn wers i unrhyw un sy'n ymosod ar anifeiliaid diamddiffyn," ychwanegodd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^