BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Mawrth 2006, 15:09 GMT
Cynllun bws 1.6m i ieuenctid
Bysiau yng ngorsaf Wrecsam
Fe fydd y cynllun ar gael i bobl ifanc 16 i 18 oed

Fe fydd pobl ifanc yn cael cynnig gwasanaeth bws hanner pris yn y gogledd ddwyrain fel cynllun prawf newydd.

Mae'r prosiect 1.6m ar gyfer ieuenctid 16 i 18 oed sy'n defnyddio bysiau lleol yn Wrecsam, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Dywedodd llywodraeth y cynulliad y bydd y cymhorthdal trafnidiaeth yn cynorthwyo pobl ifanc i deithio i'w gwaith neu ar gyfer cyrsiau hyfforddi yn y coleg.

Mae'r cynllun, sydd hefyd wedi cael ei lansio ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, yn mynd i gael ei ehangu drwy Gymru petai'n llwyddiannus.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth y bod y cynllun peilot yma yn dilyn cynllun teithio i bensiynwyr a phobl anabl yn 2002.

'Dileu rhwystr'

Fe fydd y cynllun ar gyfer y rhai 16 i 18 oed yn para am ddwy flynedd ar amcan gost o 800,000 y flwyddyn.

"Gyda phobl ifanc, yn aml iawn, mae'n rhwystr, ar gyfer gwaith, hyfforddi a chymdeithasu y tu allan i'r amgylchedd uniongyrchol."

Roedd llywodraeth y cynulliad yn cynorthwyo'r costau teithio er mwyn "dileu'r rhwystr" ychwanegodd y llefarydd.

"Mae'r cynllun ar gyfer pobl sydd ar gynlluniau hyfforddi coleg, y rhai sy'n methu gyrru am eu bod yn 16 oed, neu'r rhai sy'n methu cael yswiriant.

"Rydym eisiau annog y rhain i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a chynorthwyo gyda chostau ar gyfer pobl ifanc."

Dywedodd y llefarydd bod y cwmnau bysiau yn gefnogol i'r cynllun ac yn gweld hyn fel ymgais i roi diwedd ar y gostyngiad yn nifer o'r gwasanaethau bysiau.

Fe fydd llywodraeth y cynulliad yn ad-dalu'r costau i'r cwmnau.

Dywedodd Claire Williams, myfyrwraig 17-oed o Wrecsam, bod y cynllun yn un da a'i bod wedi bod yn nl ei cherdyn.

Cynllun da

"Dwi wedi derbyn cerdyn fydd yn golygu y byddaf yn cael 10% oddi ar gost teithiau, sy'n llawer gwell.

"Dwi'n gwario oddeutu 10 yr wythnos ar hyn o bryd felly byddaf yn arbed o leiaf 5."

Dywedodd ei chyfaill Sarah Latham, 18-oed, myfyrwraig hefyd o Wrecsam: "Dydyn ni ddim yn ennill llawer ac ychydig o bobl ein hoedran ni sy'n defnyddio'r bysiau oherwydd eu bod mor ddrud.

"Mae hyn yn gynllun da."

Mae Ryan Jones, 18-oed, o Wersyllt ger Wrecsam, yn gwario 20 yr wythnos ar deithio i Goleg Il.

"Fe fydd hyn yn golygu fy mod yn arbed yn ariannol ac fe fydd llawer o bobl yn elwa."

Mae'r cynllun wedi cael ei lansio'n swyddogol yng Ngholeg Il Wrecsam gan Weinidog Trafnidiaeth Cymru, Andrew Davies, ddydd Iau.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^