BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 13 Awst 2006, 09:39 GMT 10:39 UK
Elusen yn torri record byd
Rhian Jones, Steve Hammond, Lorraine Jones a Sharon Linter wrthi'n chwarae'r gm
Fe fu'r pedwar wrthi'n chwarae am 33 awr a 35 munud

Torri record byd oedd nod elusen i'r digartref ar y Maes yn Abertawe yn ystod yr wythnos.

Fe gychwynnodd pedwar o weithwyr Shelter Cymru chwarae gm o bl-droed bwrdd ar eu stondin.

Eu gobaith oedd gallu parhau gyda'r un gm am dros 33 awr er mwyn torri'r record.

Fe lwyddon nhw a daeth y gm i ben wedi 33 awr a 35 munud, dau funud yn fwy na'r record.

Dywedodd Lis Derrick o'r elusen bod pawb yn falch iawn.

"Yr amser i'w guro oedd 33 awr a 33 munud," meddai.

"Rydym yn gobeithio ein bod wedi tynnu sylw at yr elusen wrth i bobl ddod draw at y stondin i gefnogi'r chwaraewyr."

Cefnogaeth

Y pedwar oedd yn chwarae oedd Rhian Jones, Steve Hammond, Lorraine Jones a Sharon Linter.

Wedi'r "marathon" dywedodd Rhian Jones eu bod wedi blino ond ei fod yn deimlad ffantasig.

"Roedd y gefnogaeth yn anhygoel i ni.

Rhian Jones a Steve Hammond
Dywed Rhian Jones bod y teimlad yn ffantasig ar l cwblhau'r dasg

"Rydan ni'n gobeithio dychwelyd flwyddyn nesaf gyda record arall i'w thorri.

"Mae'r garddynau a'r coesau yn oce."

Dywedodd eu bod yn cael pum munud o seibiant ym mhob awr.

"Roeddem hefyd yn cael massage yn ystod yr amser tra'n chwarae oedd yn gymorth i ni," ychwanegodd Ms Jones.

"Fe wnaeth yr heddlu, sydd stondin gyferbyn a ni, frecwast i ni ddydd Iau.

"Bu gweithwyr eraill yn l bwyd a diod i ni."

Dywedodd nad oedd yn unig dros nos ar nos Fercher gan fod 'na orsaf radio lleol yn darlledu o'r babell am gyfnodau ond bod y dydd Iau ei hun yn anodd iawn.

"Roedd y nos wedi mynd yn sydyn ond roeddem yn weddol flinedig wedyn dydd Iau gan fod y diwedd i'w weld."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^