BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 12 Awst 2006, 16:47 GMT 17:47 UK
'Hapus' gyda'r wythnos yn Abertawe
Maes Eisteddfod Abertawe
Fe wnaeth 155,437 ymweld ‚'r maes yn Abertawe eleni

Mae trefnwyr yr Eisteddfod eleni yn hapus iawn gyda'r wythnos yn Abertawe.

"Mae 'na ymateb da iawn wedi bod yn ystod yr wythnos," meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

Dywedodd wrth gynhadledd newyddion olaf yr wythnos bod llwyddiant wedi bod ym mhob ffordd gan gynnwys llwyddiant ariannol.

Mae'r Eisteddfod eleni wedi talu am ei hun ac yn gadael gweddill a fydd yn sylweddol meddai, dros £100,000 yn sicr, sy'n fawr wrth ystyried bod yr ŵyl yn costio £2.8m.

O ran nifer y rhai wnaeth ymweld ‚'r maes fe ddaeth 155,437 o bobl, ychydig yn llai na'r llynedd yn Eryri, 157,820 ond mwy na'r 147,785 yng Nghasnewydd yn 2004.

"Efallai bod y ffigyrau i lawr rhyw ychydig ond mae cymharu ffigyrau Abertawe eleni efo Eryri'r llynedd yn gymhariaeth annheg braidd gan fod yr Eisteddfod y llynedd yn ei chadarnle," meddai Mr Roberts.

Gwaddol

"Mae'r Eisteddfod yma wedi llwyddo i ddenu pobl leol efallai sydd erioed wedi bod mewn Eisteddfod ac mae'r ymateb i'r Pafiliwn Pinc wedi bod yn dda."

Dywedodd bod y cyngherddau wedi bod yn llwyddiannus iawn ac roedd cyngerdd nos Iau gyda Catrin Finch yn brawf bod yr Eisteddfod yn symud ymlaen ac yn arloesol.

FFIGYRAU YMWELWYR ABERTAWE
Nos Wener: 3,770
Dydd Sadwrn:16,565
Dydd Sul: 14,483
Dydd Llun: 20,123
Dydd Mawrth: 18,074
Dydd Mercher: 20,741
Dydd Iau: 19,205
Dydd Gwener: 23,199
Dydd Sadwrn: 19,277
Cyfanswm: 155,437
"Rydym yn gobeithio y bydd yr Eisteddfod yn gadael gwaddol yn yr ardal ac y bydd rhywun neu rywrai yn gafael ynddo ac yn adeiladu ar yr hyn a gychwynnodd yma'r wythnos yma," ychwanegodd.

Ychwanegodd Arglwydd Faer Abertawe, Christopher Holley, bod yr Eisteddfod wedi agor llygaid llawer i'r hyn sydd ar gael a bod y di-Gymraeg wedi cael croeso gwresog.

"Mae'r Eisteddfod wedi dangos ei bod yma ar gyfer Cymru gyfan nid yn unig ar gyfer y Cymry Cymraeg.

"Mae'r croeso wedi bod yn un cynnes ac wedi llwyddo mewn ardal lle nad ydi'r Gymraeg mor gryf ac fe fydd pobl Abertawe yn sicr o fod yn falch i groesawu'r Eisteddfod yn Űl.

"Mae eu hatgofion yn rhai melys iawn, eu heisteddfod nhw ydi'r un gyda'r pafiliwn pinc!"
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^