BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 13 Awst 2006, 09:26 GMT 10:26 UK
Ymlaen i Sir y Fflint yn 2007
Stondin Sir y Fflint
Mae eisteddfodwyr yn barod yn troi am Sir y Fflint a'r Cyffiniau

Gydag Eisteddfod Abertawe a'r Cylch wedi dirwyn i ben mae'r golygon yn troi bellach am y gogledd ddwyrain.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Sir y Fflint a'r Cyffiniau yn 2007.

Cwta saith mis sydd ers i'r penderfyniad gael ei wneud a'r gwaith codi arian gychwyn.

Ond dywed Aled Lloyd Davies, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Sir y Fflint, bod y rhagolygon yn dda.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar gyrion tref Yr Wyddgrug ac yn l trefnydd yr Eisteddfod, Hywel Wyn Edwards, fe fydd y meysydd parcio, y maes carafannau a'r prif faes ar yr un safle.

Fe fu'r Eisteddfod yn yr ardal ddiwethaf yn 1991, Eisteddfod Bro Delyn.

"Mae pethe'n edrych yn reit addawol i feddwl ein bod wedi bod wrthi ers mis Chwefror fel ci yn ceisio dal ei gynffon," meddai Dr Davies.

"Ond yn si?r bydd pethe'n 'dod i fwcl'.

"Yn lwcus mae gennym ni lot o dm 1991 - pan oedd yr Eisteddfod yma ddiwethaf - ac maen nhw dal yn awyddus ac yn weithgar."

Cytundeb

Dywedodd bod 'na lawer o bobl ifanc yn y cyfarfod agoriadol oedd yn rhy ifanc yn 1991 ond yn awyddus ac yn weithgar erbyn hyn.

"Mae hyn yn galondid i ni," ychwanegodd.

Ychwanegodd Mr Edwards bod y gronfa leol eisoes wedi codi treian, 70,000, o'r nd ariannol ac mae Cyngor Sir y Fflint wedi cyfrannu 100,000 ychwanegol.

Aled Lloyd Davies
Aled Lloyd Davies ydi cadeirydd pwyllgor gwaith 2007

"Mae'r arwyddion i'w gweld yn dda iawn ar gyfer yr Eisteddfod.

"Mae'r cytundeb am y maes wedi cael ei arwyddo ac mae'r maes llai na phum munud o ganol tref Yr Wyddgrug.

"Fe fydd y system drafnidiaeth yn hwylus yno ac rydym yn cynnal trafodaethau i wneud rhan o ffordd osgoi'r dref yn lle diogel."

Dywedodd bod yr ymateb gan y cynghorau cymuned wedi bod ffafriol iawn o gofio bod y maes o fewn 10 milltir i'r ffin Lloegr.

"O ran yr ymateb lleol mae 'na ymateb da iawn gyda nifer o ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal a mwy i ddod, gyda'r thema 007!" ychwanegodd.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^