BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Awst 2006, 15:58 GMT 16:58 UK
Lluniau: Derbyn aelodau i'r Orsedd

Richard Brunstorm

Cafodd nifer o Gymry amlwg eu derbyn i Orsedd y Beirdd eleni - yn eu mysg Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Richard Brunstrom, a gyrhaeddodd y maes yn ei wisg heddlu cyn newid i'w wisg wen.

Richard Brunstrom a Megan Lloyd Williams

Richard Brunstrom gyda Megan Lloyd Williams, aelod annibynnol o Awdurdod Heddlu'r Gogledd a'i enwebodd i'r Orsedd. "Mae o wedi gwneud cymaint i'r Gymraeg ac wedi creu gwasanaeth dwyieithog ac rydym mor falch ohono," meddai.

Richard Brunstrom

Richard Brunstrom yn cyrraedd y Babell Len ar gyfer y seremoni. Gan ei bod yn bwrw fe gafodd y seremoni ei chynnal yno.

Betty Williams AS

Un arall oedd yn cael ei anrhydeddu oedd Betty Williams AS Conwy. Dywedodd ei bod yn bechod am y glaw gan y byddai wedi bod yn braf bod allan yn y cylch.

Macwyaid y llys, Owain Talfryn Morris a Luke Millard gyda Mam y Fro, Lisa Lewis Jones.

Macwyaid y llys, Owain Talfryn Morris a Luke Millard gyda Mam y Fro, Lisa Lewis Jones.

Clive Rowlands a Ieuan Evans yn croesawu aelod newydd o'r chwaraewyr rygbi, Robin McBryde, Robin o Fn, i'r Orsedd.

Clive Rowlands a Ieuan Evans yn croesawu chwaraewr rygbi newydd, Robin McBryde, Robin o Fn, i'r Orsedd.

Robin McBryde gyda'i feibion, Harry a Billy.

Robin McBryde gyda'i feibion, Harry a Billy.

Merched y Ddawns Flodau

Merched y Ddawns Flodau yn barod ar gyfer y seremoniau ddydd Gwener

Alwyn Humphreys

Y darlledwr a'r cerddor Alwyn Humphreys yr ochr arall i'r meic yn cael ei holi cyn iddo gael ei urddo ddydd Gwener

Morynion y Llys, Emma Jayne Cook a Jessica Jayne Wakefield-Baugh gyda Chyflwyniad y Flodeugerdd, Gwenllian Llŷr.

Morynion y Llys, Emma Jayne Cook a Jessica Jayne Wakefield-Baugh gyda Chyflwyniad y Flodeugerdd, Gwenllian Llyr.


Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^