BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Awst 2006, 17:48 GMT 18:48 UK
Edrych eto ar ddyfodol seremoni
Yr Athro Hywel Teifi Edwards
Yr Athro Hywel Teifi Edwards wnaeth gyflwyno'r ddau gynnig
Mae Cyngor yr Eisteddfod wedi eu gorfodi i ailystyried dau benderfyniad pwysig a wnaed yn ddiweddar.

Yn ystod cyfarfod blynyddol Llys yr Eisteddfod ar y Maes ddydd Gwener fe benderfynwyd gofyn i'r Cyngor ailystyried lle Llywydd y Dydd ar y llwyfan a dyfodol seremoni croesawu Cymru a'r Byd.

Cafodd y ddau gynnig eu cyflwyno i'r llys gan Yr Athro Hywel Teifi Edwards.

Eleni am y tro cyntaf doedd 'na ddim seremoni swyddogol i groesawu'r Cymry Tramor na chyfle i Lywydd y Dydd, Yr Athro Prys Morgan, annerch o'r llwyfan.

Roedd y newidiadau'n rhan o ymgais i foderneiddio ac ehanu apÍl yr Eisteddfod.

Dadl swyddogion y brifwyl oedd bod y seremoni fel ag yr oedd yn dangos ei hoed a bod angen symud ymlaen, ac mae'r Athro Edwards yn derbyn bod angen ei diwygio.

Cafodd ei gynnig i roi sicrwydd lle ac amser i anerchiad y llywydd ei dderbyn gyda'r Cyngor yn mynd ati i ystyried lle i "Lywydd yr Ŵyl" a chanfod y cyfle gorau er mwyn i'r person hwnnw gael cynulleidfa deilwng.

"Fe hoffem weld yr anerchiad ar Ddiwrnod y Coroni a bod y llywydd yn cael cynulleidfa deg," ychwanegodd yr Athro Edwards.

Cyfraniadau

Cyflwynodd yr Athro Edwards gynnig hefyd yn galw am ddiogelu seremoni Cymru a'r Byd fel ffordd "hanfodol gyhoeddus o ddathlu ymlyniad wrth Gymreictod".

Roedd o'n teimlo fod y Brifwyl ar ei cholled eleni gan nad oedd 'na seremoni swyddogol.

"Oni bai am y Cymry Tramor fydde 'na ddim Eisteddfod," meddai wrth gychwyn ei ddadl, gan gyfeirio at gyfraniad y tramorwyr at ariannu eisteddfodau'r 19fed ganrif.

"Rhaid defnyddio'r llwyfan cenedlaethol a dathlu'r ymrwymiad gyda'r wlad a'u creodd.

"Mae 'na berygl i ni fel Cymry fod yn alltud yn ein gwlad ein hunain os na fyddwn ni'n ofalus."

Ond dadl un a wrthwynebodd y cynnig, Alwyn Roberts, oedd nad ydi'r seremoni'n gweddu i batrwm gweddill seremonÔau'r Brifwyl.

Arwydd o fethiant?

"Dylai'r seremonÔau ddathlu dau beth - gorchest unigolion a gwerth cymdeithasol yr hyn sy'n cael ei ddathlu," meddai.

"I mi mae'r ffaith fod gymaint o Gymry wedi gorfod gadael eu gwlad yn arwydd o'n methiant a'n tlodi fel cymdeithas.

"Dydw i ddim yn gweld pwynt i'r Eisteddfod Genedlaethol ddathlu methiant a thlodi. Dydi hynny'n dibrisio dim ar gyfraniad pobl fel unigolion

Wedi trafodaeth fywiog iawn pleidleisiodd aelodau'r llys yn unfrydol dros welliant gan y Parchedig Meirion Lloyd Davies yn awdurdodi'r Bwrdd Rheoli i drafod ymhellach ffordd addas o estyn croeso i'r Cymry Tramor gydag Undeb Cymru a'r Byd.

"Dydan ni ddim yn galw am ddileu'r seremoni na'r croeso ond mae'r seremoni wedi chwythu ei phlwc ac mae'n rhaid i ni ailedrych wrth i'r Eisteddfod symud ymlaen," meddai.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^