BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 19:37 GMT 20:37 UK
Prifwyl: 'Sicrwydd ariannol'

Meryl Gravell (chwith) a Hugh Thomas, Llywydd Llys yr Eisteddfod
Meryl Gravell a Hugh Thomas yn arwyddo'r ddogfen

Ar Faes yr Eisteddfod ddydd Iau cafodd dogfen bwysig ei harwyddo.

Cafodd y memorandwm, sy'n rhoi sicrwydd tymor hir i'r Brifwyl, ei arwyddo ar ran yr Eisteddfod a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Dywedodd y gymdeithas y byddai pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn cyfrannu arian yn flynyddol at y Brifwyl yn lle bod un cyngor yn ysgwyddo'r baich.

Hwn yw'r tro cyntaf i'r holl awdurdodau lleol ddod at ei gilydd a chyd-weithio ‚'r Brifwyl.

"Mae'r cytundeb yn cyfateb i £350,000 a fydd dim rhaid i unrhyw awdurdod ddod o dan bwysau," meddai Dafydd Whittall, Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod.

"Fe fydd yn rhoi cyfle cyfartal i unrhyw ardal allu croesawu'r Eisteddfod - petai maes digonol ar gael."

'Partneriaeth arloesol'

Yn arwyddo'r ddogfen - oedd yn binc i anrhydeddu'r pafiliwn newydd - yr oedd Hugh Thomas, Llywydd Llys yr Eisteddfod, a Meryl Gravell, Llywydd Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru.

D Hugh Thomas, Llywydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol
D Hugh Thomas: 'Mwy o ystythder' yn y dyfodol

"Nid arian newydd ydi hwn ond arian yn cael ei ailgylchu o'r 22 awdurdod," meddai Mr Whittall.

"Mae'n bartneriaeth arloesol a fydd yn rhoi arweiniad i gyrff a gwasanaethau eraill gyd-weithio."

Roedd adolygiad Beecham yng Ngorffennaf wedi pwysleisio'r angen i wasanaethau cyhoeddus Cymru gydweithio.

'Partneriaeth'

"Mae'r bartneriaeth yma rhwng awdurdodau lleol Cymru a'r Eisteddfod yn enghraifft berffaith o sut y gall yr awdurdodau lleol weithio gyda'i gilydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i bawb ...," meddai Mrs Gravell.

Y cytundeb rhwng yr Eisteddfod a'r Gymdeithas Lywodraeth Leol
Y memorandwm sy'n rhoi sicrwydd tymor hir i'r Brifwyl

Dywedodd Elfed Roberts, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, nad oedd y drefn de a gogledd bob yn ail wedi dod i ben oherwydd y cytundeb ond bod 'na fwy o hyblygrwydd i newid y drefn.

"Mae'n bosib ystyried mwy nag un awdurdod o ran cydweithio i gynnal yr Eisteddfod," meddai.

A dywedodd Mr Thomas: "Gan fod yr arian yn awr yn dod yn ganolog, mae 'na fwy o ystwythder.

"Fedrwn ni ystyried pob math o gais o ganlyniad."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^