BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Awst 2006, 20:59 GMT 21:59 UK
Medal wyddoniaeth i Eirwen
Dr Gwynn a Hugh Thomas
Derbyniodd Dr Gwynn y Fedal gan Lywydd Llys yr Eisteddfod Hugh Thomas

Gwraig o Dal-y-bont, Ceredigion, sy'n derbyn Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod.

Ganed Eirwen Meriona Gwynn yn Lerpwl cyn i'w rheini symud y teulu i Langefni.

Derbyniodd hi'r fedal mewn seremoni arbennig ar y maes.

Hi oedd y ferch gynta i ennill doethuriaeth mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd wedi graddio ym maes Crisialeg Pelydrau-X yn 1940.

Bu'n ymchwilydd gwyddonol, athrawes ffiseg, archwilydd adran o'r gwasanaeth gwladol yn Llundain, yn ffermio, yn ddarlithydd i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr ac Adran Allanol y Brifysgol am 25 mlynedd, yn athro-drefnydd amser llawn i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr am 10 mlynedd.

Diddordebau eang

Mae wedi rhoi llawer o ddarlithiau ac wedi darlledu'n aml.

Hi yw cyn-lywydd y Gymdeithas Wyddonol Brydeinig ac mae'n aelod er anrhydedd o Orsedd y Beirdd.

Mae'n gyn-aelod o Lys y Llyfrgell Genedlaethol, Cyngor Ymgynghorol dros Addysg, Llys y Brifysgol ac o Bwyllgor Sefydlog Urdd y Graddedigion. Mae'n Gymrodor o Brifysgol Bangor.

Tu allan i faes gwyddoniaeth mae ei diddordebau'n eang - enillodd gystadleuaeth ddrama'r BBC, y stori fer yn yr Eisteddfod Genedlaethol a dangoswyd ei lluniau yn yr Arddangosfa Gelf a Chrefft.

1,400 o erthyglau

Mae'n awdur tua 1,400 o erthyglau ar bynciau gwyddonol, yn bennaf yn Y Cymro, Y Faner, Y Gwyddonydd a chylchgronau eraill ac mewn llyfrau megis Gwyddonwyr y Byd, Cell Gymysg o'r Genedlaethol, Cyffro ein Canrif, Y Traddodiad Rhyddiaith yn yr 20fed Ganrif.

Bu'n awdur a chyflwynydd degau o raglenni radio a 12 rhaglen deledu.

Yn ddiweddar, roedd yn un o awduron a chyd-olygydd Ein Canrif, 100 mlynedd o hanes ardal Ceulanmaesmawr, (Talybont, Ceredigion) cyfrol ddwyieithog tua 600 tudalen wedi'i chyhoeddi yn 2005.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^