BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 16:13 GMT 17:13 UK
Golff: Y 'gynta' yn colli
Taro pl golff (llun cyffredinol)
Roedd tua 80 o bobl yn cystadlu yn y Brifwyl eleni

Mae trefnwyr cystadleuaeth golff flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol wedi rhoi'r wobr gynta i ddyn oedd yn ail nid merch a gafodd y sgr ucha.

Roedd tua 80 o bobl yn cystadlu yng Nghlwb Golff Pontardawe ddydd Llun a Rhian Wyn Thomas, 19 oed o Lanwennog ger Llanbedr Pont Steffan, gafodd y sgr uchaf.

Ond dywedodd y trefnwyr nad oedd y rheolau'n caniatu iddyn nhw roi'r tlws iddi am iddi chwarae ar y cwrs merched yn lle'r un cwrs 'r dynion.

Dywedodd Rhian y byddai wedi cystadlu ar yr un cwrs 'r dynion pe bai'r trefnwyr wedi egluro'r drefn yn glir iddi ar y cychwyn.

Dyw'r gystadleuaeth golff ddim yn un o weithgareddau swyddogol y Brifwyl ond mae wedi ei chynnal am 21 mlynedd.

Mae Rhian, sydd wedi dilyn cwrs i fod yn therapydd holistig, yn chwarae golff ers tair blynedd ac yn aelod o Glwb Gwesty Bro Morgannwg.

Handicap

Fel arfer, mae hi'n chwarae handicap o dri ond oherwydd rheolau'r gystadleuaeth ddydd Llun cychwynnodd handicap o ddau.

Michelle Wie
Mae rheolau gwahanol ar gyfer chwaraewyr benywaidd fel Michelle Wie

Talodd ffi o 16 am gymryd rhan yn y gystadleuaeth 18-twll a chychwynnodd o'r man neilltuol ar gyfer merched.

Ar l mynd o gwmpas y cwrs roedd ganddi sgr o 39 - tri phwynt yn fwy na'r dyn ddaeth yn ail.

Ond ar ddiwedd y gystadleuaeth dywedodd y trefnwyr na fyddai'n derbyn y wobr gynta am nad oedd wedi cychwyn o'r un man 'r dynion.

Dywedodd Rhian, sy wedi cystadlu yn erbyn dynion o'r blaen, y byddai wedi chwarae ar yr un cwrs 'r dynion pe bai wedi cael gwybod mai hon oedd y drefn.

"Do'n i ddim yn hapus iawn," meddai'r ferch sy'n gobeithio troi'n broffesiynol y flwyddyn nesa.

'Rheolau'n rhwystr'

Dywedodd trefnydd y gystadleuaeth Gwyndaf Evans ei fod yn deall siom Rhian.

Ond mynnodd bod golffwyr benywaidd yn gorfod chwarae dan reolau undeb y merched a bod y rheolau hynny'n rhwystro merched rhag to'r bl o fan cychwyn y dynion.

"Maen nhw yn aml ryw ugain llath neu ragor yn nes ymlaen na thau'r dynion," meddai. "Dyw hi ddim yn bosib i roi'r wobr achos maen nhw'n chwarae ar gwrs sy'n fyrrach.

Ychwanegodd: "Mae 'na gystadleuaeth ar wahn i'r merched. Gofynnodd neb o flaen llaw a oedd y wobr yn mynd i fod yn wahanol.

"Does dim llawer allwn ni wneud ynglŷn 'r mater achos yr anghyfiawnder (o ran) mesurau'r tau."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^