BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 15:15 GMT 16:15 UK
Haws i decstio yn Gymraeg
Tecstio yn Gymraeg
Mae'r rhaglen yn darogan geiriau wrth i'r defnyddiwr deipio neges
Mae defnyddwyr ffonau poced wedi cael cyfle i dreialu meddalwedd sy'n gwneud hi'n fwy hwylus i ysgrifennu negeseuon testun yn Gymraeg.

Cafodd y meddalwedd tecstio, sy'n darogan geiriau Cymraeg wrth i'r defnyddiwr deipio, ei lansio gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Hyd yn hyn doedd dim dewis i Gymry Cymraeg ond ychwanegu geiriau yn unigol at eiriadur eu ffonau - neu deipio popeth oedd yn golygu bod y broses yn araf.

Bydd y gwasanaeth ar gael am ddim am gyfnod ac mae rhaid i ddefnyddwyr lwytho'r meddalwedd i'w ffonau.

Dywedodd y Bwrdd Iaith ei fod am i gymaint o bobl phosib ffonau addas i gymryd rhan yn y cynllun peilot.

Datblygiad cyffrous'

"Dyma ffordd hwylus a chyflym o deipio negeseuon testun ar ffn poced a gall y rhaglen helpu unrhyw un sy'n tecstio yn Gymraeg," meddai prif weithredwr y bwrdd Meirion Prys Jones.

Roedd datblygu'r meddalwedd, meddai, yn adlewyrchu pwysigrwydd maes technoleg gwybodaeth o ran hybu'r defnydd o'r Gymraeg.

"Rydym yn annog pawb i gymryd rhan yn yr arbrawf a chyfrannu at y datblygiad newydd a chyffrous hwn a chynnig sylwadau amdano.

"Mae'r bwrdd yn credu'n gryf fod angen darparu adnoddau i hwyluso defnyddio'r Gymraeg a sicrhau eu bod ar gael yn hawdd i bobl eu defnyddio, megis ar y we."

Roedd Steffan Jones, y dyn a ddatblygodd y meddalwedd ar ran y bwrdd, yn y lansiad, yn ateb ymholiadau ac yn esbonio i ymwelwyr stondin y bwrdd sut i lwytho'r rhaglen i'w ffonau poced.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^