BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 6 Mawrth 2006, 17:57 GMT
Pennaeth cyngor sir i ymddeol
Pencadlys Cyngor Sir Ynys Mn
Bydd y broses o recriwtio rheolwr gyfarwyddwr newydd yn dechrau'r mis hwn

Bydd rheolwr gyfarwyddwr Cyngor Sir Ynys Mn yn ymddeol nes ymlaen eleni.

Ymunodd Geraint Edwards 'r cyngor yng Ngorffennaf 1999.

Bydd yn aros yn ei swydd nes y bydd y broses o benodi ei olynydd wedi ei chwblhau ac fe gadarnhaodd y cyngor llawn yr wythnos diwethaf y byddai'r broses recriwtio yn cychwyn y mis yma.

Fe ddiolchodd arweinydd y cyngor WJ Williams i Mr Edwards am ei wasanaeth ar l ymgymryd 'r swydd yn ystod "cyfnod stormus ac ansefydlog" i'r awdurdod.

Sialensau

Dywedodd Mr Edwards nad "ar chwarae bach" y mae wedi penderfynu gadael y cyngor yn yr haf.

"Mae yna lawer ar l i'w wneud, cymaint o sialensiau y mae'r ynys a'i chymunedau yn eu hwynebu," meddai.

"Rwy'n gobeithio ac yn credu fy mod wedi cyfrannu tuag at ffyrdd newydd o weithio ac o feddwl wrth wynebu'r amgylcheddau busnes sy'n newid yn gyson ac ni allaf ond gobeithio bod sylfaen gadarnach wedi ei sefydlu ar gyfer wynebu sialensiau'r dyfodol."

Ychwanegodd, "Mae cymunedau'r ynys a thrwy oogledd Cymru yn haeddu gwasanaethau a chyfleusterau sydd o'r un safon a'r rhai gorau yng ngweddill Cymru, ac rwy'n gobeithio y bydd y Cyngor ac fy olynydd yn parhau i weithio tuag at y nod hwnnw."

Stormus

Mae rheolaeth wleidyddol y cyngor wedi newid dwylo sawl tro yn ystod cyfnod Mr Edwards fel prif swyddog yr awdurdod, gydag aelodau o wahanol grwpiau'n ffurfio clymbleidiau er mwyn cipiio grym.

Yn niwedd y 1990au fe gafodd y cyngor adroddiad damniol gan yr archwilydd dosbarth ac o ganlyniad fe wnaeth dau uwch swyddog adael ac fe ymchwiliodd yr heddlu i ymddygiad cynghorwyr a swyddogion.

Dywedodd arweinydd yr awdurdod, WJ Williams, fod Mr Edwards wedi arwain y cyngor drwy gyfnod "ansefydlog a stormus yn hanes yr awdurdod" oedd yn cynnwys canlyniadau ymchwiliad Michael Farmer wedi adroddiad yr archwilydd dosbarth.

"Os nad oedd hynny'n ddigon, arweiniodd yr awdurdod trwy'r argyfwng clwy y traed a'r genau ar yr ynys ac ar adeg yr argyfwng prinder tanwydd," meddai.

"Rwy'n siwr bod gan Mr Edwards lawer i gyfrannu o hyd i'r sector cyhoeddus - mewn ffyrdd ac eithrio fel swyddog sy'n gwasanaethu."

Cyn cael ei benodi'r rheolwr gyfarwyddwr Cyngor Mn fe roedd Geraint Edwards yn gyfarwyddwr datblygu a gwasanaethau technegol gyda Chyngor Bwrdeisdref Darlington.

Dechreuodd ei yrfa yng Nghorfforaeth Datblygu East Kilbride ond bu hefyd yn gweithio i Gyngor Dosbarth Dwyfor ym Mhwllheli, Cyngor Dinas Glasgow a Chyngor Dosbarth Mansfield.

Mae cynghorwyr wedi cytuno i ddiwygio manylion swyddogaeth a phecyn cyflogaeth olynydd Mr Edwards.

Dywedodd y cyngor ei fod wedi gwneud "newid bychan i'w wasanaeth " fydd yn rhoi pensiwn llawn i Mr Edwards pan fydd yn ymddeol.

Bydd hyn, medd y cyngor, yn "cydnabod ei gyfraniad yn ystod ei gyfnod fel rheolwr gyfarwyddwr a'r cyfle i gael 'gwaed newydd' y mae Mr Edwards yn cydnabod fel rhywbeth sy'n werthfawr i'r Cyngor Sir yn rhan nesaf ei esblygiad".

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^