BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 11:42 GMT 12:42 UK
Terfysg: Effaith ar faes awyr
Maes awyr
Roedd teithwyr yn wynebu oedi
Mae teithwyr ym meysydd awyr Caerdydd ac Abertawe wedi wynebu oedi wrth i'r awdurdodau ymateb i rybudd terfysg yng ngwledydd Prydain.

Dywedodd rheolwyr Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd fod mwy o staff wedi eu galw i weithredu mesurau diogelwch newydd a "lleihau oedi".

Roedd o leia ddwy awr o oedi wrth ddal awyren o'r maes awyr yn ystod y dydd a theithiau o Belfast, Caeredin, Glasgow, ac Amsterdam nos Iau wedi eu canslo.

Yn y cyfamser, roedd teithiau i'r pedwar maes awyr uchod wedi eu canslo.

Gadawodd taith 0830 i Orlando, Florida, am 1430 a gadawodd taith 1130 am 1600.

Roedd mwy na 9,000 o deithwyr i fod i fynd drwy'r maes awyr a dal 42 o deithiau, gan gynnwys dwy i'r Unol Daleithiau.

Mae'r mesurau llym yn effeithio ar Faes Awyr Abertawe a Phorthladd Fferi Abertawe.

Cafodd 21 eu harestio yn Llundain ac ardal Dyffryn Tafwys a Birmingham wedi ymgyrch wrthderfysgaeth am ychydig o fisoedd.

Y gred oedd mai'r bwriad oedd cludo ffrwydradau mewn bagiau llaw ar deithiau o Brydain i America.

Maes awyr
Heddlu: Ar wyliadwraeth

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref, John Reid, fod hwn yn gynllwyn "arwyddocaol iawn" a'r bwriad oedd lladd nifer fawr o bobl.

Mae'r Uwcharolygydd Sue Hayes o Heddlu De Cymru wedi dweud fod yr heddlu'n "wyliadwrus iawn".

"Does dim cudd-wybodaeth yn awgrymu fod maes awyr Caerdydd o dan fygythiad ...

"Serch hynny, rydyn ni'n ymateb i'r sefyllfa Brydeinig."

Mae mesurau diogelwch llym mewn grym ym meysydd awyr Prydain ers i MI5 godi'r lefel bygythiad i'r un uchaf.

Roedd Esta Phillips a'i merch wyth-mis oed Grace o Borthcawl i fod i ddal awyren i Malaga, Sbaen, fore Iau.

'Problemau'

"Ac roedden ni'n gwybod y byddai problemau pan gyrhaeddon ni ... roedden ni i fod i ddal yr awyren am 1035."

Cyn-drefnydd teithiau yw Ms Phillips. "Mae'r sefyllfa heddi'n debyg i'r hyn ddigwyddodd ar Fedi 11, 2001, pan gynghoron ni gwsmeriaid i gario dim ond eitemau hanfodol mewn bag."

Dywedodd John Horne, rheolwr gyfarwyddwr y maes awyr, iddo gael gwybod am y rhybudd terfysg yn oriau mān y bore.

"Ces i wybod fod yr Adran Drafnidiaeth yn dweud fod angen gweithredu'r mesurau a'r trefniadau newydd yn syth. Rydyn ni wedi gwneud hyn."

12,500 o deithwyr

Dywedodd yr heddlu i dri dyn meddw gael eu harestio ym Maes Awyr Caerdydd ddydd Iau.

Aed ā'r tri i'r ddalfa wedi iddyn nhw gael eu hatal rhag mynd ar awyren, meddai llefarydd. Roedden nhw'n rhan o "ffrwgwd," meddai.

Dydd Gwener mae disgwyl i 12,500 o deithwyr fod yn y maes awyr a bod 47 awyren yn gadael a 44 yn cyrraedd.

Hyd yn hyn does dim manylion am deithiau'n cael eu canslo ddydd Gwener.
HEFYD
Rhybudd: Mesurau llym mewn grym
10 Awst 06 |  Newyddion
Cyhoeddi cyngor i deithwyr
10 Awst 06 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^