BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Awst 2006, 06:09 GMT 07:09 UK
Cadair o bren, gwydr a chopr
Cadair Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Y Gadair sy'n cynnwys paneli derw, copr a gwydr

Os bydd teilyngdod yng nghystadleuaeth Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol brynhawn Gwener fe fydd y bardd buddugol yn derbyn cadair sy'n "ail-greu tirwedd dramatig" bro'r Brifwyl.

Mae'r gadair yn cynnwys derw, copr a gwydr - deunyddiau sy'n gysylltiedig ag ardal Abertawe.

Cafodd y gadair ei dylunio gan Elonwy Riley o Lansawel, Llandeilo, a'i gwneud gan Tony Graham a Paul Norrington yng Ngholeg Sir Gaerfyrddin.

Mae cadair eleni yn rhodd gan Eglwys yr Annibynnwyr Bethel, Sgeti, Abertawe ac yn cael ei chynnig fel gwobr am lunio awdl mewn cynghanedd heb fod dros 200 llinell ar y testun Tonnau.

Beirniaid y gystadleuaeth ydi Dic Jones, Ceri Wyn Jones a Gerallt Lloyd Owen.

Mae gan Ms Riley brofiad o dros 30 mlynedd yn y maes ac ar hyn o bryd mae hi'n ddarlithydd dylunio mewn colegau yn ne a gorllewin Cymru.

Dywedodd bod nodweddion daearyddol unigryw Abertawe a'r Cylch wedi dylanwadu ar gynllun y gadair.

"Roeddwn am ddal yr agweddau gweledol hyn yn fy nghynllun a thrwy ddefnyddio deunyddiau sydd ‚ chysylltiadau diwydiannol a diwylliannol gydag Abertawe a'r Cylch.

"Dwi wedi llwyddo i ail-greu'r tirwedd dramatig yma.

"Mae copr yn cynrychioli'r cysylltiad hanesyddol, tra bod gan y gwydr ddolen fwy diweddar gan fod canolfan Genedlaethol Gwydr Lliw PensaernÔol wedi'i lleoli yn Athrofa Abertawe."

Mae'r paneli derw ar gefn y gadair yn efelychu llyfr agored gan gyfeirio at Dylan Thomas.

Cafodd y gadair ei chreu ar safle'r coleg yn Rhydaman.

Rodney Bender fu'n gyfrifol am y gwaith gwydr sydd yng nghanol y gadair.

Yn ogystal ‚'r gadair fe fydd y bardd buddugol yn derbyn gwobr ariannol o £750.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^