BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 09:55 GMT 10:55 UK
Cyhoeddi cyngor i deithwyr
taith awyren
Roedd amheuaeth fod cynllwyn i achosi ffrwydradau ar awyrennau
Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi'r cyngor canlynol i deithwyr ar l amheuaeth fod cynllwyn i achosi ffrwydradau ar awyrennau rhwng Prydain ac America:

Wedi gweithredu'r heddlu fore Iau mae mesurau diogelwch llym mewn meysydd awyr ar draws Prydain. Mae'r trefniadau isod yn cael eu gweithredu'n syth.

Rhaid i deithwyr sy'n cychwyn eu taith ym meysydd awyr Prydain neu'n newid awyren ym Mhrydain ddilyn y trefniadau canlynol:

Mae bagiau llaw wedi cael eu gwahardd o bob awyren sy'n gadael Prydain. Rhaid iddyn nhw gael eu cludo yng nghrombil yr awyren.

Ni chaniateir rhoi eiddo mewn pocedi ac mae'n rhaid gosod eitemau mewn waled dryloyw.

Nid oes modd i deithwyr fynd ag eiddo drwy fan chwilio'r maes awyr heblaw am y canlynol:

 • Waledi maint poced a'u cynnwys (er enghraifft arian, cardiau banc, cardiau adnabod)

 • Dogfennau teithio sy'n angenrheidiol i'r daith (pasport a thocynnau teithio)

 • Meddyginiaethau sy'n angenrheidiol ar gyfer y daith (ee cit ar gyfer clefyd siwgr) heblaw am rai ar ffurf hylif onibai iddyn nhw gael eu cadarnhau

 • Sbectolau a sbectolau haul, heb gs

 • Teclyn dal lensys cyswllt, heb boteli hylif

 • I'r rhai sy'n teithio gyda babi - rhaid i fwyd babi a llaeth (mae'n rhaid i gynnwys potel gael ei flasu gan gyd-deithiwr) a nwyddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y daith - cewynnau, hufen a sachau i gewynnau.

 • Eitemau misglwyf nad ydyn nhw mewn bocsys

 • Tisws neu hancesi

 • Allweddi (ond dim ffobs trydanol)

  Bydd pob teithiwr yn cael ei archwilio gyda llaw a bydd esgidiau ac eitemau sy'n cael eu cario yn cael eu sgrinio phelydr-X.

  Bydd coetsis a theclynnau cynorthwyo cerdded yn cael eu sgrinio phelydr-X a dim ond cadeiriau olwyn o'r maes awyr fydd yn cael eu defnyddio y tu hwnt i'r man sgrinio.

  A bydd gofyn i deithwyr i America a'u holl eiddo gael eu harchwilio am yr eildro cyn cael cyrraedd y porth byrddio.

  Amser ychwanegol

  Bydd pob hylif yn cael ei gymryd oddi ar deithwyr.

  Ni fydd newidiadau i'r mesurau diogelwch sy'n ymwneud bagiau.

  Yn anffodus, mae oedi hir mewn meysydd awyr yn anorfod. Mae gofyn i deithwyr sicrhau eu bod yn cyrraedd mewn da bryd a'u bod yn gosod eiddo heblaw am yr uchod mewn bagiau fydd yn mynd i grombil yr awyren.

  Bydd y mesurau diogelwch ychwanegol yn golygu bod teithio'n fwy anodd i deithwyr, yn enwedig ar adeg gwyliau prysur. Ond maen nhw'n angenrheidiol ac yn sicrhau bod teithiau o feysydd awyr Prydain yn ddiogel.

  Rydyn ni'n gobeithio bod y mesurau hyn, y mae'r llywodreath yn eu hadolygu, mewn grym am gyfnod penodol.

  Oherwydd y bygythiad rydyn ni'n gofyn i'r cyhoedd sy'n teithio fod yn amyneddgar a chydweithio staff diogelwch meysydd awyr a'r heddlu.

  Os oes ymholiadau gyda theithwyr gofynnir iddyn nhw i gysylltu 'r cwmni awyrennau. • HEFYD
  Awyrennau: Mesurau diogelwch llym
  10 Awst 06 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^