BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 12:43 GMT 13:43 UK
Rhybudd: Mesurau llym mewn grym
heddlu arfog tu allan i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Mae oedi mewn meysydd awyr ar l i'r heddlu atal cynllwyn honedig i achosi ffrwydradau ar awyrennau rhwng Prydain ac America.

Bellach mae mesurau diogelwch llym mewn meysydd awyr ar draws Prydain, gan gynnwys Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Credir mai'r bwriad oedd gludo ffrwydradau mewn bagiau llaw ar deithiau o Brydain i America.

Mae mwy nag 20 o bobl wedi cael eu harestio yn Llundain ac ardal Dyffryn Tafwys a Birmingham.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref, John Reid, fod hwn yn gynllwyn "arwyddocaol iawn" a'r bwriad oedd lladd nifer fawr o bobl.

Mae MI5 wedi dweud fod y perygl yn "ddifrifol" - sef y lefel ucha posib ac mae bagiau llaw wedi cael eu gwahardd o bob awyren sy'n gadael Prydain.

Dywedodd yr heddlu fod ymgyrch wrthderfysgaeth wedi bod ar y gweill ers misoedd.

Mae llefarydd ar ran Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd wedi dweud fod mesurau diogelwch ychwanegol yno ers yn gynnar fore Iau.

"Mae'r mesurau diogelwch yn cael eu gweithredu," meddai'r llefarydd. "Mae staff ychwanegol wedi eu galw i mewn.

"Rydyn ni'n ceisio lleihau unrhyw sgileffeithiau ac oedi i deithwyr."

Gweithwyr diogelwch
Mae mesurau diogelwch llym mewn meysydd awyr

Mae disgwyl i 9,000 o bobl fynd i'r maes awyr ddydd Iau ac mae 42 o deithiau oddi yno, gan gynnwys dwy i Orlando yn Florida.

Cafodd y daith am 0830 i America ei gohirio ac mae'r ail daith am 1130 yn hwyr.

Dywedodd Aelod Seneddol De Caerdydd a chyn weinidog y Swyddfa Gartref, Alun Michael, mai hwn oedd y tro cyntaf i'r lefel bygythiad ucha gael ei gweithredu ym Mhrydain.

"Rwy'n falch iawn fod yr heddlu wedi dal y bobl fyddai wedi creu'r un fath sefyllfa 9/11," meddai.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn cydweithio Heddlu Llundain a'r gwasanaethau brys.

"Mae yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud yn adlewyrchu'r risg sy'n wynebu Prydain ac mae'r risg yr un peth yng Nghymru, ddim yn llai a ddim yn fwy" meddai llefarydd.

"Ni ddylai pobl fod yn ofnus ond dylen nhw fod yn wyliadwrus.

"Dylai'r rhai sy'n teithio ddisgwyl oedi oherwydd y mesurau diogelwch llym ... rydyn ni'n gofyn i bobl fod yn amyneddgar."

Y cyngor i deithwyr yw cyrraedd unrhyw faes awyr yn gynnar.

Cysylltwch ni os ydych chi wedi cael eich effeithio.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

HEFYD
Cyhoeddi cyngor i deithwyr
10 Awst 06 |  Newyddion
Terfysg: Effaith ar faes awyr
10 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^