BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Awst 2006, 20:11 GMT 21:11 UK
Cyhoeddi Dysgwr y Flwyddyn
Stuart Imm
Mae Stuart Imm yn stiwardio ar Faes yr Eisteddfod yn Abertawe

Mae dysgwr sydd bellach yn diwtor Cymraeg wedi ei gyhoeddi'n fuddugol yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

Cafodd Stuart Imm o Gwmbrn ei wobrwyo mewn seremoni yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe nos Fercher.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Elwyn Hughes, Garry Owen a Helen Prosser.

Llwyddodd y cyfarwyddwr cwmni i ddysgu'r Gymraeg yn 2001 ar gwrs dosbarth nos cyn gwneud cwrs Wlpan.

Y llynedd pasiodd ei arholiad, Defnyddio'r Gymraeg, a bu'n weithgar i godi arian at Eisteddfod Casnewydd 2004 ac yn stiward yn Eryri 2005.

Unwaith eto mae'n stiwardio ar y maes yn Abertawe, mae hefyd yn gweithio fel tiwtor Cymraeg i Oedolion ac yn codi arian at elusen DebRA (EB: Epidermylosis Bullosa).

Enillodd dlws a 300, ac mae'r tri chystadleuydd arall wedi derbyn 100.

"Dwi wedi bod yn dysgu ers pum mlynedd wedi i mi fynd i gyfarfod gyda fy ngwaith yn Ffrainc, lle nad oedd y rhai o Brydain yn gallu siarad Ffrangeg.

"Penderfynais fod yn ddwyieithog a dewis Cymraeg gan mai Cymro ydw i.

"Dwi'n diwtor rhan amser sy'n golygu llawer o waith ond mae'n gyfle i'r disgyblion weld bod modd llwyddo gan fy mod yn esiampl o rywun sydd wedi dysgu.

Parhad

"Dwi'n ceisio dysgu siarad Cymraeg cymaint phosib ond mae'n anodd iawn yn ardal Cwmbrn ac mae'n rhaid chwilio am gyfle i siarad."

Dywedodd ei fod yn hoff o gerdded ac yn trefnu teithiau i siaradwyr Cymraeg ond mae bod yn stiward yn yr Eisteddfod yn rhoi cyfle iddo gael sgwrsio.

"Mae'n bwysig sicrhau bod digon o gyfleoedd ar gael i siarad Cymraeg tu allan i'r ystafell ddosbarth," ychwanegodd.

Dywedodd ei fod yn hoff iawn o'r tlws gwydr a dderbyniodd fel gwobr a'r geiriau "O bydded i'r hen iaith barhau" arno.

Fe gafodd y pedwar a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol gyfle i annerch cyd eisteddfodwyr ym mhabell y dysgwyr ddydd Mercher cyn y noson wobrwyo.

Cafwyd cyfle hefyd i'w holi gyda'r pedwar yn dangos eu meistrolaeth o'r Gymraeg.

Y tri chystadleuydd arall:

Alison Evans
Fe symudodd Alison Evans o Loegr i Sir Benfro yn 1989

Yng Nghasnewydd Bach ger Hwlffordd y mae Alison Evans yn byw.

Yn wreiddiol o Loegr symudodd i Sir Benfro yn 1989.

Wedi tymor yn dysgu Cymraeg yn 1990 fe aeth ar gwrs Wlpan a chwrs pellach yn 2004.

Y llynedd pasiodd yr arholiadau TGAU ac mae bellach wedi mynd ati i wneud cyrsiau pellach.

Ers 15 mlynedd mae'n byw ar fferm yng Nghasmarl ac mae'n briod Chymro ers 1993.

Mae hi hefyd yn gyrru bysiau ac yn weithgar iawn yn y gymuned a gyda'r eglwys leol.

Mae'n mwynhau chwarae dartiau a physgota ac yn siarad Cymraeg gyda theulu ei gŵr a'i ffrindiau yn yr ardal.

Helen Evans
Wedi salwch symudodd Helen Evans i Sir Benfro

Mae Helen Evans yn byw yng Nghroesgoch, Hwlffordd, er iddi gael ei geni yn Swydd Henffordd.

Arferai ddarllen newyddion chwaraeon ar BBC News 24 a Radio 5 ac wedi salwch symudodd i Sir Benfro.

Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn 2001 ac yn Eisteddfod Tyddewi 2002 bu'n cynorthwyo ym Mhabell y Dysgwyr a chael ei hysbrydoli gan y gystadleuaeth.

Mae'n aelod o CYD Tyddewi ac yn 2004 daeth yn drysorydd.

Ymddangosodd ar Cefn Gwlad gan siarad am ei gwartheg ac ar Radio Cymru ac ymddangos ar Welsh in a Week.

Mae'n gweithio fel cynorthwyydd dysgu lefel uwch yn Ysgol Bro Dewi ac mae'n weithgar gyda'r Urdd.

Richard Howe
Mae Richard Howe yn aelod o gymdeithas y Cymry ym Mhorthcawl

Cyfreithiwr o Borthcawl ydi Richard Howe sy'n dad i bump o blant.

Mae'n gweithio ym Mhort Talbot.

Yn 1997 fe ymunodd CYD a dysgodd Gymraeg yn y cartref heb fynychu dosbarthiadau.

Mae'n ysgrifennydd CYD ym Mhorthcawl ac yn aelod o gymdeithas y Cymry yno.

Mae'n cynorthwyo gyda'r 'siop siarad' yn festri'r capel lleol ac yn siarad Cymraeg gyda chyfeillion ac yn y gwaith.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^