BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Mai 2006, 06:27 GMT 07:27 UK
'Peidiwch chelu cam-drin'
Julia Latchem-Smith
Cafodd Julia Latchem-Smith ei cham-drin gan ei thad

Mae elusen sy'n atal creulondeb i blant yn lansio ymgyrch newydd dydd Llun i annog plant 11-16 oed i drafod camdriniaeth rywiol.

Fe wnaeth llinell gymorth Childline yr NSPCC dderbyn mwy na 8,600 o alwadau'r llynedd am gamdriniaeth rywiol, mwy na hanner ohonyn nhw'n ymwneud ag achosion o dreisio.

Fe fydd yr ymgyrch 'Peidiwch 'i Gelu' yn cael ei hybu ar deledu, radio ac mewn cylchgronau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau.

Mae'r NSPCC am i blant sydd wedi eu cam-drin i drafod eu profiadau ac mae dynes o dde Cymru, a ddioddefodd camdriniaeth ei hun, yn cefnogi'r ymgyrch.

Mae Julia Latchem-Smith, 25 oed, o Ben-y-Bont ar Ogwr wedi siarad yn gyhoeddus am y gamdriniaeth a ddioddefodd hi am bum mlynedd nes yr oedd yn 13 oed wrth law ei thad.

Cadw'r gyfrinach

Am gyfnod hir mi arhosodd yn dawel gan ei bod yn rhy ofnus i drafod y gamdriniaeth ac yn amau na fyddai neb yn ei chredu.

"Rhwng wyth a 10 oed ddywedais i'r un gair wrth neb," meddai Ms Latchem-Smith, sydd wedi ysgrifennu llyfr am ei phrofiadau.

"Wnes i gadw'r cyfan i mi fy hun. Ro'n i'n ofn y byddai'r teulu yn chwalu. Fe fyddwn yn colli mam a dad."

GALWADAU I CHILDLINE 2004/2005
4,414 o alwadau i fyd yn trafod achosion o dreisio
842 o'r achosion hynny gan dad naturiol y plentyn
421 o'r achosion yn cynnwys person dieithr
O'r holl alwadau, roedd 86% o'r plant yn nabod y treisiwr
Wyth allan o 10 o'r adroddiadau gan ferched

Dim ond ar l gweld adroddiad teledu am gamdriniaeth rywiol lle y dywedwyd wrth blentyn nad hi oedd ar fai ac y byddai'r heddlu yn ei chredu, y gwnaeth hi ddweud wrth rywun beth oedd wedi digwydd iddi.

Erbyn hyn mae Ms Latchem-Smith wedi priodi dwy ferch ifanc ei hun.

Cafodd ei thad ei garcharu am wyth mlynedd yn 2005 wedi iddi ei recordio yn cyffesu a mynd at yr heddlu. Dywedodd ei bod yn gwybod sut y mae dioddefwyr camdriniaeth rywiol ifanc yn teimlo.

Yng Nghymru'r llynedd fe wnaeth yr heddlu ymdrin 176 achos o dreisio plentyn.

"Mae'r baich gyda chi bob diwrnod o'ch bywyd," ychwanegodd.

'Ecsploetio rhywiol'

"Mae cywilydd y gyfrinach, a'r loes y tu mewn, yn gwneud hi'n anodd i chi geisio help.

"Hefyd rwy'n gwybod, pa mor anodd bynnag mae'n ymddangos, cymaint gwell mae fy mywyd nawr rwyf wedi siarad am y peth."

Dros y chwe wythnos nesa, fydd Ymgyrch 'Peidiwch 'i Gelu' yn targedu plant 11-16 oed trwy gylchgronau ar gyfer yr arddegau, gwefannau, radio a theledu.

Bydd gwefan penodol hefyd yn cynnal trafodaeth ar ddydd Sul fydd yn annog plant a phobl ifanc i drafod camdriniaeth.

Dywedodd cyfarwyddwr NSPCC Cymru Greta Thomas: "Rydym am i'r plant wybod fod pob achos o gamdriniaeth rywiol yn gamwedd, pwy bynnag sy'n gyfrifol.

Greta Thomas, Cyfarwyddwr NSPCC Cymru
Dyw'r plentyn byth ar fai am y gamdriniaeth, medd Greta Thomas

"Ac rydym am dawelu meddyliau'r rhai sy'n cael eu cam-drin nad ydyn nhw ar ben eu hunain, nad eu dewis nhw yw'r hyn sy'n digwydd iddyn nhw ac nid nhw sydd ar fai".

Hefyd mae'r elusen yn galw ar lywodraeth y cynulliad i ddarparu gwasanaethau therapiwtig i blant sydd wedi diodde camdriniaeth rywiol ac sydd angen help.

"Mae 'na fylchau ar draws Cymru lle mae'n anodd iawn i bobl ifanc gael yr help maen nhw ei angen i ddygymod chael eu cam-drin, " meddai Ms Thomas.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth y cynulliad: "Mae gweinidogion yn bryderus iawn ynghylch camdriniaeth rywiol plant ac rydym eisiau cefnogi gwasanaethau i fod yn effeithiol ac yn gyson ar draws Cymru.

"Rydym yn rhoi cefnogaeth ariannol i Barnardos i daclo ecsploetio plant yn fasnachol ac yn rhywiol, fel creu neu werthu delweddau ar y we neu werthu plant am ecsbloetio rhywiol.

"Mae llywodraeth y cynulliad yn y broses o sefydlu canllawiau ar gyfer byrddau lleol newydd i ddiogelu plant. Fe fydd y grwpiau hyn yn atgyfnerthu'r holl drefniadau i ddiogelu plant, gan gynnwys y rhai sydd wedi eu cam-drin yn rhywiol."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^