BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Mawrth 2006, 19:27 GMT
Parc Disney yn dathlu Gwyl Dewi
Mickey a Minnie Mouse yn Euro Disney
Mae Disneyland ym Mharis yn cynnal Gŵyl Gymreig bedwar diwrnod

Mae dathliadau Gŵyl Dewi yn parhau o amgylch y byd wrth i'r Cymry baratoi ar gyfer trydydd diwrnod o ddathlu.

Gan fod Dydd Gŵyl Dewi eleni yn cyd daro gŵyl Gristnogol mae'r eglwysi Catholig ac Anglicanaidd yng Nghymru wedi symud eu dathliadau i Chwefror 28 a Mawrth 2.

A dydd Iau mae gŵyl Gymreig bedwar diwrnod yn dechrau ym mharc Disneyland ym Mharis i nodi Gŵyl Dewi.

Daw hyn wedi dathliadau mewn sawl gwlad ddydd Mercher gan gynnwys Unol Daleithiau America lle cyhoeddodd arlywydd America neges i'r Cymry ac roedd golau coch, gwyn a gwyrdd, lliwiau baner Cymru, i'w gweld ar adeilad yr Empire State yn Efrog Newydd.

Mae disgwyl i broffil rhyngwladol Dydd Gŵyl Dewi fynd gam ymhellach ddydd Iau wrth i gannoedd o gantorion a dawnswyr ymuno dathliadau ym mharc Disneyland ym Mharis.

Mae'r parc yn cynnal ei ŵyl Gymreig gyntaf erioed a bydd cyfle i'r ymwelwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau'n ymwneud diwylliant, chwaraeon a choginio ac mae 100 o newyddiadurwyr wedi eu gwahodd i'r parc i ddysgu mwy am Gymru.

'Edrych ymlaen'

Ymysg y rhai fydd yn cymysgu gyda'r llygod enwog Mickey a Minnie Mouse bydd cr Ysgol Bryn Tawe o Abertawe, Cerddorfa Jazz Ysgolion Sir Benfro a Dawnswyr Gwerin Ysgol Gymraeg Castell Nedd.

Dywedodd Nia Edwards, pennaeth cerdd yn Ysgol Bryn Tawe: "Rydyn ni wedi bod yn ymarfer yn ddwys am wyth wythnos ac mae'r plant wir yn edrych ymlaen.

Adeilad yr Empire State
Cafodd adeilad yr Empire State ei oleuo gyda lliwiau baner Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi
"Mae'n gyfle iddyn nhw fynd allan o Gymru a pherfformio i gynulleidfa ryngwladol," meddai.

Bydd yr holl ieuenctid sy'n cymryd rhan yn yr ŵyl yn cael mynediad am ddim i atyniadau'r parc.

Ond dywedodd Bethan Sleep, un o'r disgyblion, fod y grŵp hefyd yn edrych ymlaen at ganu.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen i fynd i Baris i gynrychioli ein gwlad o flaen pobl o bob cwr o'r byd," meddai.

Ymysg yr oedolion sydd wedi croesi'r sianel mae cr y Mass Welsh Male Voice Choir, sydd fel arfer ddim ond i'w clywed yn Neuadd y Royal Albert, cyn enillydd Cn i Gymru Elin Fflur a'r grŵp roc o Abertawe The Storys.

Cafodd digwyddiadau'n ymwneud Gŵyl Dewi eu cynnal mewn llysgenadaethau ar draws y byd ddydd Mercher.

Yn Moscow roedd Cymraes yn bwriadu rhoi 3,500 o gennin pedr i yrwyr tacsi i'w rhoi i gwsmeriaid, gyda cherdyn bach gwybodaeth am Gymru i gyd-fynd phob blodyn.

'Anrhydeddu cyfeillgarwch'

Yn Seland Newydd cludwyd baner y Ddraig Goch i bont Auckland am y tro cyntaf.

Yn America cyhoeddodd Arlywydd America, George, W Bush, neges i'r Cymry gan ddweud ei fod yn estyn "cyfarchion cynhesaf" pobl America i bobl Cymru.

"Heddiw rydyn ni'n anrhydeddu'r cyfeillgarwch rhwng ein pobloedd," meddai ddydd Mercher.

"Mae mewnfudwyr Cymreig ac Americanwyr Cymreig wedi gwneud cyfraniadau enfawr i drefn lywodraethol America."

Dywedodd fod Americanwyr Cymreig hefyd wedi ychwanegu at "gyfoeth diwylliannol America".

"Ar ran pobl America, ac o'm teulu i i'ch teulu chi, dwi'n dymuno Dydd Gŵyl Dewi gwych i bobl yng Nghymru a'r Cymry ymhobman," meddai.

Ond yng Nghymru bu'n rhaid gohirio gweithgareddau Dydd Gŵyl Dewi mewn amryw o ysgolion gan i dros 400 o ysgolion orfod cau oherwydd yr eira trwm fore dydd Mercher.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^