BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Mai 2006, 10:33 GMT 11:33 UK
Anthracs: Codi cyfyngiadau
Llwybrau cerdded
Mae llwybrau cerdded sy'n croesi'r fferm wedi bod ar gau am dair wythnos

Mae cyfyngiadau sydd wedi bod mewn grym am dair wythnos ar fferm, wedi i ddwy fuwch farw o anthracs, wedi cael eu codi.

Cafodd y cyhoedd eu gwahardd rhag mynd ar dir fferm Ynys Gau yng Ngwaelod-y-garth ger Caerdydd a chafodd symud anifeiliaid ei atal.

Mae'r gwartheg wedi eu monitro'n ofalus a does dim achosion pellach wedi bod o anthracs.

Dyw profion ar bridd a dŵr ar y fferm ddim wedi canfod tystiolaeth o anthracs ac mae'n bosib na fydd modd gwybod fyth beth oedd ffynhonnell yr haint.

Cafodd yr anthracs ei ddarganfod wedi marwolaethau sydyn chwe buwch yn fferm Ynys Gau.

Mae'n rhaid i ffermwyr roi gwybod os yw anifail yn marw'n sydyn ac annisgwyl a daeth profion arferol i'r casgliad fod dwy fuwch wedi marw o anthracs.

Cau llwybrau

Cadarnhaodd Llywodraeth y Cynulliad fod y fferm hefyd wedi profi'n gadarnhaol am anthracs 35 mlynedd yn l.

Cafodd cyrff y gwartheg marw eu llosgi mewn mannau eraill a chafodd y fferm ei chau.

Caewyd llwybrau cerdded oedd yn croesi tir y fferm a chafodd anifeiliaid eu hatal rhag symud i mewn ac allan o'r fferm.

Dywedodd prif swyddog milfeddygol Cymru, Dr Christianne Glossop, nad yw'r fferm yn achosi dim peryg i'r cyhoedd.

Dwi'n siwr y bydd y ffermwr yn falch iawn ac yn gallu mynd yn l at ei waith bob dydd
Dr Christianne Glossop

"Mae milfeddygon, swyddogion iechyd y cyhoedd a'r awdurdod lleol wedi cysidro canlyniadau profion a gwybodaeth am anthracs ac wedi dod i'r casgliad bod modd codi'r gwaharddiad ar y fferm a'r llwybrau.

"Dwi'n siwr y bydd y ffermwr yn falch iawn ac yn gallu mynd yn l at ei waith bob dydd.

"Rydym wedi rhoi cyngor iddo ar y modd gorau i reoli'r caeau yr ydym yn credu oedd tarddiad yr anthracs.

"Mae'r perygl i gerddwyr sy'n defnyddio'r llwybrau yn isel iawn."

Pan ddaeth yr achos o anthracs i'r amlwg dywedodd ei fod yn debygol o fod yn gysylltiedig 'r achosion ar y fferm 35 mlynedd yn l.

Dywedodd Gweinidog Amgylchedd y Cynulliad, Carwyn Jones, fod milfeddygon yn credu mai pwll o ddŵr ar y fferm oedd ffynhonnell fwyaf tebygol yr haint.

Ond dyw profion ar y fferm ddim wedi canfod dim tystiolaeth o anthracs.

Roedd yr achos diwethaf o'r haint ym Mhrydain yn 2002 pan fu farw buwch ar fferm yn Wrecsam.
HEFYD:
Anthracs: Profion negyddol fferm
29 Ebr 06 |  Newyddion
Pwll: 'Ffynhonnell' anthracs
25 Ebr 06 |  Newyddion
Chwilio am darddiad anthracs
24 Ebr 06 |  Newyddion
Dau achos o anthracs ar fferm
23 Ebr 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^