BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Mawrth 2006, 12:18 GMT
Agor cartre newydd cynulliad
Rhodri Morgan, Dug Caeredin, y Frenhines a Dafydd Elis-Thomas
Agoriad: Rhodri Morgan, Dug Caeredin, y Frenhines a Dafydd Elis-Thomas
Wedi wyth mlynedd o gynllunio mae cartref newydd 67m y cynulliad, adeilad y Senedd, wedi ei agor yn swyddogol ar Fawrth 1.

Bu 500 o westeion, gan gynnwys cynrychiolwyr llywodraethau Ewrop, y Gymanwlad ac aelodau'r Teulu Brenhinol ym Mae Caerdydd ar gyfer yr agoriad.

Cyrhaeddodd y Frenhines, Dug Caeredin, Tywysog Charles a Duges Cernyw am 1200 ddydd Mercher a chwrdd ag arweinwyr y pleidiau gwleidyddol ac uchel swyddogion y cynulliad.

Roedd rhain yn cynnwys Ysgrifennydd Cymru Peter Hain, Llywydd y Cynulliad Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas a'r Dirprwy Lywydd John Marek.

Cafodd cofeb ei dadorchuddio gan y Frenhines cyn i ddarn o gerddoriaeth wedi ei gyfansoddi gan Richard Elfyn Jones gael ei berfformio.

AMSERLEN SENEDD
0800: Stamp arbennig yn cael ei lansio
1000: Mwy na 500 o westeion yn cyrraedd
1110-1130: Gorymdaith
1200: Teulu Brenhinol yn cyrraedd
1204-1300: Seremonau agoriadol yn adeilad y Senedd
1400-1600: Perfformiadau cyhoeddus yn adeilad y Senedd
1455-1630 Seremoni'r Gatrawd Frenhinol Gymreig yn Plass Roald Dahl
Nos Fercher: Tywysog Charles a Duges Cernyw yn mynd i berfformiad Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm

"Mae hwn (yr adeilad) yn dangos balchder a hyder yn nyfodol Cymru, dyfodol democratiaeth, a rl ganolog y cynulliad ym mywyd y genedl," meddai'r Frenhines.

"Chi," meddai wrth Aelodau Cynulliad "fydd, wrth roi ystyr i ddelfrydau a gobeithion eich etholwyr, wrth fynegi ysbryd eich diwylliant cyfoethog, wrth lunio dyfodol y wlad hon, yn troi'r cynulliad yn wir symbol o Gymru."

Ond ni ddefnyddiodd y gair "Senedd" o gwbl.

Darllenodd Bardd Cenedlaethol Cymru, Gwyneth Lewis, gerdd ddwyieithog oedd wedi ei chyfansoddi ar gyfer yr achlysur.

Yn bresennol yn yr agoriad roedd Aelodau'r Cynulliad, cynrychiolwyr llywodraethau rhanbarthol Ewrop a'r Gymanwlad, arweinwyr crefyddol a dinesig ynghyd phensaer yr adeilad, Richard Rogers, y crefftwyr a'r adeiladwyr.

Bu aelodau'r Fyddin a'r Llynges y tu allan i'r adeilad a hedfanodd awyrennau'r Llu Awyr o'r Fali, Sir Fn, uwchben y bae.

Mae'r adeilad ei hun yn dryloyw ac yn glir, ac yn arwyddo cam newydd eto yn natblygiad datganoli a democratiaeth Cymru
Yr Arglwydd Elis-Thomas

Cyn y seremoni dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas fod yr adeilad yn "unigryw a thrawiadol".

"Mae 38% o'r deunydd o Gymru mewn rhyw ffurf neu'i gilydd.

"'Dwi'n arbennig o hoff o'r defnydd o dderw cynhenid Cymreig yn y siambr a'r oriel gyhoeddus.

"Mae'r adeilad ei hun yn dryloyw ac yn glir, ac yn arwyddo cam newydd eto yn natblygiad datganoli a democratiaeth Cymru," meddai.

"Fan hyn y bydd llywodraeth a'r aelodau etholedig yn cwrdd. Fan yma y bydd cyfle i aelodau etholedig graffu ar weithgarwch llywodraeth ac i droi gweinidogion yn atebol i bobl Cymru.

Gwyneth Lewis
Roedd Bardd Cenedlaethol Cymru yn darllen ei cherdd ddwyieithog

"Hon yw calon democratiaeth."

Uchafbwynt y seremoni i'r llywydd, meddai, oedd cyflwyno byrllysg neu bastwn aur arbennig gwerth dros 10,000 gan lywodraeth talaith De Cymru Newydd yn Awstralia.

"Dwi'n falch iawn o'r ffaith ein bod yn cael o Dde Cymru Newydd anrheg arbennig - y byrllysg - a bod traddodiad Seneddol yn cael ei gyflwyno i ni," ychwanegodd.

"Mae'n dangos yn glir iawn ein bod ni fel cynulliad yn perthyn i'r traddodiad o ranbarthau deddfwriaethol Ewropeaidd ac o ranbarthau'r Gymanwlad.

"Fan yna rydym ni'n eistedd a dyna yw ein cenhadaeth ni fel corff Seneddol."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^