BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 11 Mai 2006, 09:34 GMT 10:34 UK
Ocsiwn Urdd: Tenor am roi gwersi
Logo'r Urdd
Bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal rhwng Mai 29 a Mehefin 3

Mae'r tenor Rhys Meirion wedi cytuno i roi gwersi canu am ddwy awr i godi arian at Eisteddfod yr Urdd sy'n ymweld ‚'r fro mae'n byw ynddi.

Cytunodd i roi'r gwersi yn Rhuthun fel rhan o ocsiwn addewidion a fydd yn cael ei chynnal yno nos Wener.

Pwyllgor ApÍl Rhuthun ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych sydd wedi trefnu'r ocsiwn i godi arian at yr Eisteddfod sy'n cael ei chynnal rhwng Mai 29 a Mehefin 3 ar gae Ysgol Brynhyfryd Rhuthun.

Bydd eitemau ar werth, gan gynnwys DVD Not Only But Always sydd wedi ei arwyddo gan yr actor Rhys Ifans, a fagwyd yn Rhuthun, ac wedi ei roi gan ei rieni.

Nid dim ond sÍr y byd adloniant sydd wedi cyfrannu at yr ocsiwn yn nhafarn Yr Angor nos Wener - mae gwleidyddion yr ardal hefyd wedi cynnig addewidion.

Mae'r Aelod Seneddol lleol, David Jones, yn cynnig ymweliad ‚ Thŷ'r Cyffredin a phryd i ddau tra bod yr Aelodau Cynulliad Janet Ryder a Brynle Williams yn cynnig ymweliad ‚'r Senedd yng Nghaerdydd.

Cynnig y mae'r AC Alun Pugh daith i fyny'r Wyddfa yn ei gwmni i rhwng dau a phedwar o bobl.

'Uchafbwynt'

Bydd crys Ryan Giggs ar werth ac ymysg yr addewidion eraill mae diwrnod gyda milfeddyg lleol, ewyllys i ddau o bobl a chyfle i logi pobl i wneud yr ardd.

Dywedodd Eirian Lloyd, Ysgrifennydd Pwyllgor ApÍl Rhuthun, mai uchafbwynt apÍl y dref oedd yr ocsiwn addewidion.

"Roedd ganddon ni darged o £12,000 i'w godi mewn cwta 18 mis ac ar hyn o bryd rydyn ni ymhell dros £25,000 ac rydyn ni'n dal i fynd er bod y sir yn parhau'n brin," meddai.

Rhys Ifans
Bydd DVD wedi ei arwyddo gan yr actor Rhys Ifans ar werth

"Mae pob math o weithgareddau wedi eu cynnal ac fe dderbynion ni DVD Rhys Ifans a hwnnw sydd wedi sbarduno ein penderfyniad i gynnal ocsiwn.

"Rydyn ni'n andros o hapus efo'r addewidion sydd wedi eu cynnig ... ein poen meddwl rwan ydi cael pobl i brynu.

"Mae sawl ocsiwn wedi eu cynnal mewn pentrefi a phob un wedi gwneud yn wych ond mae mwy o bryder ganddon ni gan nad oes cynulleidfa barod bob tro mewn tref."

Addewidion eraill fydd yn cael eu cynnig yw pecyn o eitemau o'r gyfres Rownd a Rownd gan Ffilmiau'r Nant; pecyn o nwyddau Dafydd Iwan gan Sain ac mae CŰr Bro Gwerfyl yn cynnig canu mewn cyngerdd o fewn 30 milltir i Ruthun.

Bydd lluniau ar gael gyda'r artist Cefyn Burgess yn cynnig pedwar print o'i waith a phensiynwraig leol, Beti Watson, yn cynnig llun o flodau y mae wedi ei lunio ar gyfer yr ocsiwn.

'Edrych ymlaen'

Cynnig llun o'i bennill y mae'r prifardd Robin Llwyd ab Owain a'r bardd Arwel Emlyn Jones yn cynnig cyfansoddi pennill ar gyfer unrhyw achlysur arbennig.

Bydd gweithgareddau eraill yn cael eu cynnal i godi arian cyn Eisteddfod yr Urdd ddiwedd y mis.

A bydd diwrnod o hwyl i blant yn Y Rhyl ddydd Sadwrn gyda 1,500 o falŵns yn cael eu gollwng i'r awyr a gŵyl gwrw yn cael ei chynnal yn Neuadd y Dref Rhuthun ddydd Sul ddechrau wythnos yr Eisteddfod.

Dywedodd Ms Lloyd fod trigolion yr ardal yn edrych ymlaen at groesawu'r Eisteddfod.

"Mae baneri'n cael eu gosod ar bob ffordd sy'n arwain i'r dref ac mae cynnwrf mawr yma," meddai.

"Fe fydd y pafiliwn yn cael ei godi ddydd Iau ac mae'r cae'n brysur."

Bydd yr ocsiwn yng Ngwesty'r Angor, Rhuthun yn cael ei chynnal nos Wener a'r gwerthu'n dechrau am 1945.
HEFYD
Urdd: Cadarnhau lleoliad 2008
28 Ebr 06 |  Newyddion
Urdd: Galw am newid arwyddair
11 Ebr 06 |  Newyddion
Tocynnau Urdd ar gael ar we
23 Maw 06 |  Newyddion
Y rhod yn troi i lywydd yr Urdd
21 Ion 06 |  Newyddion
Iaith: Mwy o arian i'r Urdd
13 Ion 06 |  Newyddion
Yr Urdd yn mynd i Gaerfyrddin yn 2007
23 Tach 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^