BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Chwefror 2006, 07:16 GMT
Tri diwrnod i ddathlu Dewi?
Baner Cymru
Bydd y dathliadau seciwlar yn digwydd ar Fawrth 1 fel arfer

Fe allai Cymru fod yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi dros gyfnod o dri diwrnod eleni.

Mae'r dathliadau traddodiadol, gan gynnwys agor adeilad newydd y Senedd sydd wedi costio £67m, yn digwydd fel arfer ar Fawrth 1.

Ond gan fod y diwrnod yn gwrthdaro gyda gŵyl Gristnogol arall mae'r Eglwys yng Nghymru wedi symud ei dathliadau i Fawrth 2.

Ac ateb yr Eglwys Gatholig i'r broblem, sef bod Dydd Mercher Lludw ar Fawrth 1 eleni, yw symud Dydd Gŵyl Dewi i Chwefror 28.

Ers 1876 dim ond pum gwaith o'r blaen y mae Dydd Mercher Lludw, dechrau'r Grawys yn y calendr Cristnogol, wedi bod yr un dyddiad â Dydd Gŵyl Dewi a digwyddodd hyn ddiwethaf yn 1995.

Mae (Dydd Gŵyl Dewi) wedi ei symud i'r diwrnod blaenorol fel y gall fod yn fwy o ddathliad, gan ei fod y tu allan i'r Grawys
Y Canon Robert Reardon

Mae Dydd Mercher Lludw yn gysylltiedig â dyddiad y Pasg sy'n newid bob blwyddyn.

Dywedodd y Parchedig Ganon Roger Hughes o esgobaeth Tyddewi fod yr Eglwys yng Nghymru yn cytuno'n "llwyr" gyda'r dathliadau seciwlar sy'n cael eu cynnal ar Fawrth 1.

"Mae Dydd Gŵyl Dewi yn parhau ar Fawrth 1 - mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ei newid i roi digon o le yn y litwrgi i'w ddathlu," meddai'r Canon Hughes wrth wefan newyddion BBC Cymru.

"Fe alla i eich sicrhau chi fod Mawrth 1 yn Ddydd Gŵyl Dewi a Dydd Mercher Lludw yn llyfr poced yr Eglwys yng Nghymru. Yn sicr, dydyn ni ddim yn esgeuluso'r ffaith ei fod ar Fawrth 1."

Ymprydio

Dywedodd y canon nad oedd yn ymwybodol fod yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig wedi dewis dyddiadau gwahanol ar gyfer y dathlu.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eglwys Gatholig eu bod wedi dewis Chwefror 28 yn lle Mawrth 2 am fod y dyddiad y tu allan i'r Grawys ac felly yn fwy "priodol" ar gyfer y dathlu.

Yn draddodiadol, mae'r Grawys yn gyfnod o ymprydio ac ymwrthod o fewn yr Eglwys Gristnogol.

Dywedodd y Canon Robert Reardon o archesgobaeth Gatholig Caerdydd fod Dydd Mercher Lludw yn cael blaenoriaeth dros ddyddiau seintiau yn yr eglwys gan mai dyma "wledd yr Arglwydd".

"Mae (Dydd Gŵyl Dewi) wedi ei symud i'r diwrnod blaenorol fel y gall fod yn fwy o ddathliad, gan ei fod y tu allan i'r Grawys," meddai.

"Byddai (y cynulliad) yn cytuno eu bod yn sefydliad seciwlar - ac mae hwnnw'n ddiwrnod priodol iddyn nhw. Yn wir, bydd ein harchesgob ein hunain yn y seremoni," meddai.

Mae Dydd Gŵyl Dewi wedi bod yn ŵyl genedlaethol yng Nghymru ers y 18fed ganrif.

Dywedodd llefarydd ar ran swyddfa Llywydd y Cynulliad: "Dwi'n siwr fod y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn gwbl anymwybodol fod Dydd Gŵyl Dewi wedi ei symud.

"Mae'r dyddiad hwn wedi bod yn y dyddiadur ers amser hir iawn," meddai.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^