BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Awst 2005, 09:10 GMT 10:10 UK
Cyfle i wylio cyngerdd Bryn Terfel
Bryn Terfel
Roedd Bryn Terfel yn perfformio nos Fawrth yn y pafiliwn hefyd

Ar noson olaf yr Eisteddfod fe fydd modd i wylwyr teledu ymuno gyda chynulleidfa'r pafiliwn ar gyfer cyngerdd arbennig i gloi'r brifwyl.

Llwydodd BBC Cymru ac S4C i gael cytundeb munud olaf gyda'r trefnwyr i ddarlledu'r cyngerdd gyda Bryn Terfel.

Yn hytrach na chystadlu ar y noson olaf fe fydd yr Eisteddfod yn Eryri yn cau gyda perfformiad arbennig gan artistiad o fro'r Eisteddfod.

Bydd y sioe, "Er Hwylio'r Haul", yn perfformio gwaith newydd y cyfansoddwr Robat Arwyn, am y tro cyntaf.

Mae'r gwaith yn adrodd hanes un o dywysogion olaf Gwynedd, Llywelyn Fawr.

Mae'n wych bod yr Eisteddfod wedi comisiynu Robat Arwyn i ysgrifennu'r gwaith cerddorol am un o dywysogion mawr Gwynedd
Bryn Terfel

Perfformir y gwaith 16 cn, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr ŵyl, gan Bryn Terfel, y soprano Mari Wyn Williams a Chr Ieuenctid yr Eisteddfod o dan arweiniad Pat Jones.

Gyda'r prif gystadleuaeth i'r Corau Meibion a Gwobr Goffa David Ellis, Y Rhuban Glas, wedi cael eu symud o'r noson gystadlu olaf traddodiadol mae'r Eisteddfod yn mentro gyda chyngerdd i gloi'r cyfan.

Mae'r gwaith wedi cael ei gomisiynu gan Robat Arwyn, sy'n wreiddiol o Ddyffryn Nantlle ond sy'n byw bellach yn Rhuthuth ac yn lyfrgellydd o ran ei alwedigaeth.

'Balch'

Daw Bryn Terfel o Bantglas a Mari Wyn Williams o Lanberis.

Mae Robat Arwyn wedi cyfansoddi nifer fawr o ganeuon cofiadwy ac mae wedi ysgrifennu 10 o sioeau cerdd, saith ohonynt wedi'u comisiynu gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Rwy'n falch iawn o'r cyfle i berfformio yn noson ola'r Eisteddfod Genedlaethol a bod S4C yn darlledu'r cyfan," meddai Bryn Terfel.

"Mae'n wych bod yr Eisteddfod wedi comisiynu Robat Arwyn i ysgrifennu'r gwaith cerddorol am un o dywysogion mawr Gwynedd.

"Rwy'n siwr mai hwn fydd y cyntaf o sawl perfformiad.

" Fe fydd yn fraint hefyd i rannu llwyfan gyda'r soprano ifanc, ddisglair, Mari Wyn Williams."

Fe fydd y cyngerdd i'w weld yn fyw ar S4C nos Sadwrn Awst 6 am 2030.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^