BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Awst 2005, 16:57 GMT 17:57 UK
Cymry'n 'troi i'r Saesneg'
Sue Massey
Sue Massey: Dysgwraig y Flwyddyn

Un o'r problemau mwya oedd perswadio Cymry Cymraeg i siarad yr iaith hi, meddai enillydd cystadleuaeth Dysgwyr Y Flwyddyn eleni, meddai.

Dywedodd Sue Massey, 26 oed, fod y Cymry'n rhy barod i droi i'r Saesneg wrth glywed rhywun yn siarad Cymraeg ag acen Seisnig a bod mabwysiadu acen ogleddol wedi bod ei helpu.

Dechreuodd Ms Massey, o Ellesmere Port ond yn byw ym Mhenmaenmawr, ddysgu Cymraeg wyth mlynedd yn l.

Hi oedd Dysgwr y Flwyddyn mewn seremoni yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn nos Fercher ac mae'n derbyn tlws a gwobr o 300.

'Ymuno yn yr hwyl'

Doedd ganddi ddim cysylltiad Chymru cyn dod i fyw yma a dywedodd nad oedd hyd yn oed yn gwybod fod yr iaith Gymraeg yn bod.

Penderfynodd ddysgu Cymraeg ar l dod i Fangor i astudio cerddoriaeth ac ymuno band pres.

"Roedd pawb yn siarad Cymraeg ac roeddwn i eisiau ymuno yn yr hwyl a dyna pam y dechreuais i ddysgu'r iaith."

Ac roedd dysgu Cymraeg, meddai, yn anodd ar y dechrau, ac un o'r problemau wrth ddysgu oedd bod y Cymry yn aml yn troi i siarad Saesneg.

"Roedd ffrind i mi o'r enw Ffion yn byw ym Methel a hi oedd y gynta i siarad dim ond Cymraeg efo fi, oedd yn help mawr.

"Unwaith yr oeddwn wedi mabwysiadu'r acen roedd pobl yn siarad yn fwy naturiol efo fi gan fy mod yn swnio fel Cymraes go iawn.

"Un o'r problemau i ddysgwyr yw bod swits ym meddyliau'r Cymry Cymraeg a phan maen nhw'n clywed acen Seisnig maen nhw'n troi i'r Saesneg."

'Magu plant'

Dywedodd Ms Massey ei bod wedi elwa'n fawr o ddysgu'r iaith a'i bod yn arfer y Gymraeg ymhob agwedd ar ei bywyd bob dydd.

"Dwi'n dysgu plant ym mand pres Dyffryn Conwy a dwi'n arwain band Nantlle a heb yr iaith byddai fy mywyd yn hollol wahanol," meddai.

"Dwi'n sicr eisiau aros yng Nghymru a magu fy mhlant yn Gymraeg."

A hithau wedi meistroli'r iaith mae ganddi gyngor i ddysgwyr. "Mae angen dechrau'n ara deg a pheidio phoeni os ydach chi'n gwneud camgymeriadau."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^