BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Awst 2005, 15:35 GMT 16:35 UK
Prifwyl: 'Angen arian canolog'
John Gwilym Jones
John Gwilym Jones: Cofiadur newydd yr Orsedd

Gallai cytundeb ag awdurdodau lleol Cymru i ariannu'r Brifwyl yn flynyddol achosi problemau yn y dyfodol, meddai Cofiadur newydd yr Orsedd.

Dywedodd y Parch John Gwilym Jones, a gafodd ei ethol yn Gofiadur yng nghyfarfod Bwrdd yr Orsedd ddydd Iau, y dylai cymhorthdal yr Eisteddfod ddod o gronfa ganolog.

Mae'r Cofiadur yn gweithredu fel ysgrifennydd i'r Orsedd gan gydlynu gwaith y gwahanol swyddogion o fewn yr Orsedd.

Mae Mr Jones, sy'n Brifardd ac a fu'n Archdderwydd rhwng 1992-95, yn olynu Jms Nicholas sydd wedi rhoi'r gorau i'r swydd.

Mae swyddogion yr Eisteddfod wedi bod yn trafod Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ers Medi 2004 ynglŷn ag ariannu'r Brifwyl.

Un o gynigion y gymdeithas yw bod yr awdurdodau lleol yn cyfrannu swm penodol o arian bob blwyddyn i gynnal yr Eisteddfod.

'Trysor canolog'

Ar y maes ddydd Iau dywedodd Cofiadur newydd yr Orsedd ei fod yn credu "mai o gronfa ganolog yn y diwedd y dylai cymhorthdal yr Eisteddfod ddod.

"Dwi'n argyhoeddedig os yw'r cronfeydd canolog sydd gan y cynulliad yn gallu rhoi miliynau i wahanol agweddau o ddiwylliant yng Nghymru, er enghraifft y cwmni opera, yna fe ddylen nhw gofio fod yr iaith yn drysor mwy canolog o lawer i'n bywyd fel cenedl," meddai.

"Gallai symudiad presennol i geisio cael llywodraethau lleol Cymru i ymrwymo i dalu yn flynyddol godi problemau mewn blynyddoedd i ddod pe bai rhai yn optio allan o'r cytundeb gan adael y gweddill i ysgwyddo'r baich."

Dywedodd fod y Prifardd Jms Nicholas wedi llywio'r Orsedd mewn cyfnod allweddol.

"Dwi'n cerdded i mewn i ffrwyth ei lafur ac mae wedi gosod yr Orsedd ar seiliau cadarn ar gyfer y dyfodol," meddai.

Daw'r Parch John Gwilym Jones yn wreiddiol o Gastellnewydd Emlyn ond mae'n byw ym Mangor ers bron i 40 o flynyddoedd ac yn weinidog yng nghapel Pendref y ddinas.

Mae'n aelod o'r Orsedd wedi iddo ennill y Gadair yn Eisteddfod 1981 ym Machynlleth.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^