BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 24 Chwefror 2006, 16:03 GMT
Plaid yn cefnu ar logo 70-oed
Logo newydd Plaid Cymru
Y Pabi Cymreig yw logo newydd y blaid

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi'r newid mwyaf i'w delwedd ers ei sefydlu yn l yn 1925 wrth i aelodau'r blaid gyfarfod yn eu cynhadledd wanwyn yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener.

Pabi melyn yw logo newydd y blaid yn lle'r Triban gwyrdd a choch ac mae'r gair "Cymru" wedi diflannu.

Dywedodd Llywydd Plaid Cymru, Dafydd Iwan, fod y newid delwedd yn nodi "cyfnod newydd yn hanes y blaid".

Yn y cyfamser mae arweinydd y blaid yn y cynulliad, Ieuan Wyn Jones, wedi ei ethol yn arweinydd y blaid gan yr aelodau er y bydd Dafydd Iwan yn parhau yn llywydd.

Ers 1933 y triban coch ar gefndir gwyrdd oedd symbol Plaid Cymru, yn cyfleu'r tirwedd, y mynyddoedd a'r dyffrynnoedd.

Gwerthoedd

Ond y Pabi Melyn - y Pabi Cymreig - yw'r symbol newydd ac wrth hysbysebu a hyrwyddo'r mudiad, dim ond "Plaid" fydd yn cael ei ddefnyddio.

Roedd tri chopa'r triban yn cynrychioli prif werthoedd y blaid; hunanlywodraeth, ffyniant diwylliannol a ffyniant economaidd.

"Mae'r ddelwedd newydd yn gychwyn cyfnod o drafod gyda phobl Cymru er mwyn i ni ddatblygu syniadau a pholisau ar gyfer ymgyrch etholiadol 2007," meddai'r llywydd.

Fi sy'n arwain y blaid yn wirfoddol, rl dwi'n naturiol yn hapus gyda hi gan nad ydw i'n aelod yn San Steffan nac yn y cynulliad ac yn gyfrifol am aelodau cyffredinol y blaid
Dafydd Iwan, Llywydd Plaid Cymru

"Mae pob un sy'n rhoi rhywbeth i'r cyhoedd yn gorfod gwerthu ei hun a rhaid newydd delwedd.

"Ac mae'r triban wedi gwneud gwaith arbennig am 70 neu 80 mlynedd a heb Blaid Cymru, fyddai ganddon ni ddim unrhyw fath o hunanlywodraeth."

Dywedodd fod y ddelwedd newydd wedi "ei gwreiddio'n ddwfn yn y gorffennol" ond "yn edrych ymlaen at y dyfodol".

"Mae angen i ni fod yn fwy sylweddol na newid logo yn unig ... mae angen agwedd newydd at wleidyddiaeth ac adennill ymddiriedaeth yr etholwyr," meddai Ieuan Wyn Jones.

"Dydi enw'r blaid ddim yn newid," meddai Mr Iwan.

"Y logo, y stamp neu'r brandio sy'n newid. Ni ydi Plaid Cymru, wedi'n gwreiddio yng Nghymru.

"Dydi'r pleidiau eraill ddim yn Gymreig gan fod rhaid iddyn nhw ddilyn y meistr yn Llundain, pobl Cymru ydi ein meistr ni."

Sonig

Cychwynnodd y newidiadau wrth i'r blaid gyhoeddi logo sain ddydd Iau.

Mae'r logo sonig newydd, sydd wedi ei greu gan y cyfansoddwr John Rea, yn croesawu ymwelwyr i wefan y blaid.

Triban Plaid Cymru
Mae'r Triban gwyrdd a choch wedi ei ddisodli gan Babi Cymreig
Yn y gynhadledd ddeuddydd mae'r aelodau yn trafod strwythur arweinyddol y blaid sy'n bwnc llosg ers blynyddoedd.

Mae'r arweinydd yn y cynulliad, Ieuan Wyn Jones, yn cymryd yr awenau fel arweinydd y blaid, dair blynedd ar l iddo roi'r gorau i'r swydd.

Bydd Mr Iwan yn canolbwyntio ar yr ochr wirfoddol. "Fi sy'n arwain y blaid yn wirfoddol, rl dwi'n naturiol yn hapus hi gan nad ydw i'n aelod yn San Steffan nac yn y cynulliad ac yn gyfrifol am aelodau cyffredinol y blaid," meddai Mr Iwan.

"Ieuan Wyn Jones ydi'r arweinydd gwleidyddol ac yn arwain y tm yn y cynulliad a fo fydd y prif weinidog wrth i'r blaid ennill yr etholiad."

Wrth ymateb i'r ail-frandio dywedodd Jenny Randerson, cadeirydd ymgyrchoedd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ei fod "ychydig fel paentio eich tŷ tra'n anwybyddu'r ffaith fod y sylfaeni'n dadfeilio".

"Mae Plaid yn syml yn golygu plaid. Mae dryswch wedi bod ers amser ynglŷn beth yn union mae Plaid Cymru yn sefyll drosto felly nawr maen nhw wedi penderfynu peidio chael disgrifiad yn yr enw," meddai.

Honnodd mai nid penderfyniad yn ymwneud lliwiau oedd newid o wyrdd i felyn.

"Maen nhw'n hoffi'r hyn mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sefyll drosto ac yn ei gynnig i bobl Cymru," meddai.

Dywedodd arweinydd Ceidwadwyr Cymru yn y Cynulliad, Nick Bourne, cyn y gynhadledd: "Mae wedi bod yn glir ers peth amser fod gan y cenedlaetholwyr ddiffyg cyfeiriad, meddylfryd ffres a gwir arweinyddiaeth.

"Dydyn nhw'n cynnig dim mwy i bobl Cymru na syniadau blinedig, wedi dyddio a ffraeo mewnol chwerw."
HEFYD:
Plaid Cymru: 'Llanw'n troi'?
24 Chwef 06 |  Newyddion
Plaid yn lansio logo sain
23 Chwef 06 |  Newyddion
Jones i 'fod yn arweinydd'
16 Chwef 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^