BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Awst 2005, 15:06 GMT 16:06 UK
Gerddi botanegol: Taro bargen?
Tŷ Gwydr
Mae'r gerddi wedi wynebu trafferthion ariannol

Mae'r Gerddi Botaneg Cenedlaethol ar fin taro bargen ‚ chwmni o ddatblygwyr.

Mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall y gallai pentre ar gyfer pobl wedi ymddeol gael ei godi ar dir y gerddi ger Llanarthne yn Sir G‚r.

Y llynedd roedd angen £1.3m ar y gerddi i aros ar agor.

Roedd bwriad consortiwm KTP i godi ecobentref ar y safle ond ni fynegwyd diddordeb yn y syniad.

Er bod angen mwy na £40m i sefydlu'r gerddi, roedd nifer ymwelwyr wedi gostwng ers iddyn nhw agor yn 2000.

Ni fanylodd llefarydd ar ran y gerddi am arwyddoc‚d y cytundeb posib ond dywedodd fod angen denu diddordeb datblygwr am resymau ariannol yn lle rhai cynllunio.

Yn 2003 roedd y gerddi 500-erw ar fin cau oherwydd llai o ymwelwyr a thrafferthion ariannol.

Gwrthododd y gweinidog diwylliant, Alun Pugh, alwadau am gymhorthdal o £3m.

Wedyn bu cytundeb rhwng Llywodraeth y Cynulliad, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chomisiwn y Mileniwm.

Gerddi
Roedd angen £1.3m i achub y gerddi y llynedd

Mae rheolwyr y gerddi yn mynnu eu bod ar y llwybr cywir i gyrraedd y nod o gynyddu nifer yr ymwelwyr rhwng 5 a 7% y flwyddyn.

Ac mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall fod sawl dewis wedi cael eu trafod ar gyfer datblygu'r safle ‚ buddsoddwyr o'r sector preifat.

Mae'n debyg fod pob cwmni sy am fod yn rhan o'r broses fargeinio yn gorfod addo blaen-dal o £1.4m.

Deellir fod y gerddi'n trafod ‚ chwmni o'r enw Mansford Holdings y mae eu gwefan yn dweud eu bod am fuddsoddi mewn codi pentrefi drwy Brydain ar gyfer y rhai sy wedi ymddeol.

Doedd neb ar gael o'r cwmni na'r Gerddi Botanegol i roi sylw.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^