BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Awst, 2005, 07:43 GMT 08:43 UK
Dysgu iaith er mwyn cyfathrebu
Sue Massey
Mae Sue Massey yn dod o Ellesmere Port yn wreiddiol

Sue Massey gafodd ei dewis yn Ddysgwr y Flwyddyn eleni mewn seremoni yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.

Yn enedigol o Ellesmere Port mae Ms Massey bellach yn byw ym Mhenmaenmawr, Gwynedd.

Derbyniodd dlws a gwobr o 300

Roedd Ms Massey eisiau cyfathrebu gyda'i ffrindiau a chael hwyl yn gymdeithasol.

Dyna pam yr aeth ati i ymuno dosbarthiadau lleol er mwyn dysgu'r iaith.

"Doeddwn i ddim yn gwybod be i ddweud pan wnes i ennill," eglurodd.

"Roedd pobl eraill yn y gystadleuaeth yn rili ffantastig.

"Fyddwn i ddim yn hoffi bod yn un o'r beirniaid."

Dysgodd Ms Massey Gymraeg yn y brifysgol ym Mangor a drwy'r iaith a'r band pres y gwnaeth gyfarfod gyda'i gŵr.

Ysbrydoliaeth

Roedd hi'n un o bedwar ymgeisydd oedd wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol.

Cafodd y pedwar eu dewis o blith tua 20 o geisiadau gwreiddiol.

Gwanwyn Bartlett a Baudewijn Morgan
Gwanwyn Bartlett a Baudewijn Morgan oedd dau o'r cystadleuwyr
Derbyniodd y tri arall 100 yr un.

Mae'r dysgwyr llwyddiannus yn hanu o bob cwr o Gymru a thu hwnt, ac mae cymhellion gwahanol gan bob un dros gydio yn y Gymraeg.

"Mae bod yng nghwmni ymgeiswyr Dysgwr y Flwyddyn bob amser yn ysbrydoliaeth," medd Meleri Williams, Swyddog y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

"Mae'r pedwar cystadleuydd yn hwyliog ac yn frwdfrydig iawn dros y Gymraeg."

Y tri arall oedd Robert Hughes o Reading a oedd yn awyddus i fagu ei deulu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'n byw ym Meddllwynog ger Merthyr Tudful ac yn athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Tredegar.

Mae gan Baudewijn Morgan ddiddordeb cynhenid mewn ieithoedd ac roedd yn teimlo rheidrwydd i ddysgu'r Gymraeg.

Robert Hughes
Bwriad Robert Hughes yw magu ei deulu drwy gyfrwng y Gymraeg

Yn gweithio i Adran Gyllid Ewropeaidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru mae hefyd yn gwirfoddoli i Fenter Iaith Conwy.

Y pedwerydd ymgeisydd yw Gwanwyn Bartlett sy'n athrawes yn Ysgol Gynradd Gendros yn Abertawe.

Gan ei bod yn awyddus i ddysgu Cymraeg fel ail iaith i'w disgyblion penderfynodd fynd ati i feistroli'r iaith ei hunan.

Mae hi bellach yn aelod o Ferched y Wawr ac yn canu yng nghr Tawe.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Emyr Davies, Glenys Leach a Margaret Roberts.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


HEFYD:
Dysgu'n 'newid bywyd yn llwyr'
05 Awst 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^