BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst, 2005, 17:06 GMT 18:06 UK
Newyddiadurwr yw'r Prif Lenor
Dylan Iorwerth
Mae Dylan Iorwerth yn llenor hyderus ei gyfrwng, medd y beirniaid
Y newyddiadurwr Dylan Iorwerth, o Lannwnen, Llanbedr Pont Steffan, sydd wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau.

Enillodd Mr Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg, Goron Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a'r Cylch 2000.

Eleni gofynnwyd am amrywiaeth o ddarnau rhyddiaith yn darlunio cyfnod heb fod dros 40,000 o eiriau.

Roedd 20 wedi cystadlu a'r beirniaid oedd Catrin Stevens, Geraint Vaughan Jones a Meinir Pierce Jones.

Obsesiynau

Wrth greu'r gwaith ceisiodd yr awdur "ddal rhywfaint o ysbryd rhyfedd y cyfnod yr ydym yn byw ynddo ynghyd rhai o obsesiynau pobl heddiw".

Ei ffugenw yn y gystadleuaeth oedd Sam, yr enw a roddwyd ar filgi ddaeth i'r tŷ oedd wedi ei daflu o'r neilltu gan hyfforddwr rasio ddiwrnod neu ddau cyn dyddiad cau y gystadleuaeth.

Dywedodd Catrin Stevens a draddododd y feirniadaeth fod gwaith Mr Iorwerth "yn ben ac ysgwydd diogel uwchben ei gyd-gystadleuwyr" a'i fod yn "llenor hyderus ei gyfrwng...yn aeddfed ei neges a chyson ei safon uchel".

Dylan Iorwerth
Dylan Iorwerth yw Golygydd Gyfarwyddwr Golwg

Yn ogystal 'r fedal mae Mr Iorwerth yn derbyn 750 yn rhodd gan Ymddiriedolaeth Dr D Tecwyn Lloyd.

Dechreuodd newyddiadura gyda'r Wrexham Leader cyn ymuno 'r BBC fel gohebydd gwleidyddol i Radio Cymru ac S4C yn y Senedd o 1983 tan 1986.

Yn 1982 roedd yn un o sylfaenwyr y papur Sul, Sulyn, ac yn 1988 helpodd sefydlu cwmni Golwg sy'n cynhyrchu pedwar cylchgrawn, Golwg, Lingo Newydd, Wcw a'i Ffrindiau a V.

Erbyn hyn fe yw Golygydd Gyfarwyddwr y cwmni sydd swyddfeydd yn Llanbed a Chaernarfon.

Mae'n enedigol o Ddolgellau ond symudodd i Waunfawr ger Caernarfon lle bu yn yr ysgol gynradd.

Aeth i Ysgol Syr Hugh Owen Caernarfon cyn Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth lle astudiodd Hanes a Saesneg.

Mae'n briod ag Elaine ac mae ganddyn nhw ferch 14 oed, Luned.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^