BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2005, 14:22 GMT 15:22 UK
Prifwyl: Lerpwl yn fwy tebygol
Lerpwl
Lerpwl: Unig ddewis Eisteddfod 2007?
Mae'n dod yn fwy ac yn fwy tebygol y gall Eisteddfod 2007 fynd i Lerpwl.

Yn gynharach ddydd Mercher dywedodd Dafydd Wigley, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau, y byddai cynnal Eisteddfod yn Lerpwl yn well dewis na pheidio cynnal Steddfod o gwbl.

Cefnogwyd ei sylwadau gan Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau, Richard Morris Jones, a ddywedodd mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Mercher fod yn "rhaid ystyried y realiti".

Yn y gynhadledd roedd yn ymddangos fod Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod hefyd yn tueddu tuag at feddwl y byddai'n rhaid derbyn y dewis o fynd i Lerpwl pe na ellid cynnal yr Eisteddfod yn unman yng Nghymru.

'Ergyd'

Ond gwnaeth y tri hi'n berffaith glir mai'r dewis cyntaf fyddai cynnal y Brifwyl yng Nghymru ac yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Dim ond pe na byddai hynny'n bosib y bydden nhw am fynd i Lerpwl.

Richard Morris Jones
Richard Morris Jones: Yn 'cytuno'n llwyr' Dafydd Wigley
Y sbardun i ail drafod y 'dewis Lerpwl' oedd sylwadau gan Mr Wigley a gadarnhawyd ganddo yn y gynhadledd i'r wasg.

Dywedodd y byddai peidio cynnal Eisteddfod o gwbwl yn "ergyd farwol" i'r Eisteddfod.

"Byddai'n gwbwl anghyfrifol i ystyried peidio chael Eisteddfod yn 2007," meddai.

"Beth fyddai'n digwydd i'r Swyddfa Ganolog a phatrwm y bobl sy'n dod yma, y noddwyr, teledu a'r stondinau?

"Byddai dim incwm i gynnal y Swyddfa Ganolog a byddai'n anghyfrifol i fynd lawr y llwybr hwnnw.

"Yng Nghaerdydd y flwyddyn wedyn byddai rhaid dechrau o'r dechrau," meddai.

'Ystyried y realiti'

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau, Richard Morris Jones ei fod yn "cytuno'n llwyr" Mr Wigley.

"Mae angen i bobl sy'n trafod y sefyllfa ystyried realiti," meddai.

"Un o'r opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd yw ystyried Lerpwl.

Dafydd Wigley
Dafydd Wigley: Byddai dim Eisteddfod yn 2007 yn 'ergyd farwol'
"Os oes modd i gael trefniadaeth a fyddai'n caniatu Eisteddfod yn y Gogledd Ddwyrain yna dyna fyddai fy newis ond mae'r bwriad i daflu cynnig Lerpwl yn fy marn i yn wallgofrwydd llwyr."

Dywedodd Dafydd Whittall, Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod, y byddai "rhaid wynebu realiti'r sefyllfa" os na byddai modd mynd i Sir y Fflint.

"Mae holl resymeg y peth yn dweud y bydden ni mewn trafferth go iawn," meddai.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, fod Cyngor Dinas Lerpwl wedi rhoi gwahoddiad o ddifri ar gyfer 2007 a'i fod wedi trafod gyda'r prif weithredwr ac un neu ddau o staff.

"Rydyn ni wedi dweud wrth Gyngor Lerpwl be sy'n ddisgwyliedig ac mae maen nhw'n ymwybodol o'r ffeithiau ond heb roi eu hymateb i hynny," meddai.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^