BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2005, 09:36 GMT 10:36 UK
Casglu barn am Eisteddfod 2007
Y Pafiliwn
Y bwriad gwreiddiol oedd cynnal y Brifwyl yn Sir y Fflint yn 2007

Cafodd cyfarfod anffurfiol ei gynnal ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mawrth i gasglu barn rhai o bobl Sir y Fflint ynglŷn chynnal Eisteddfod 2007 yn yr ardal.

Fydd yna ddim penderfyniad ynglŷn lleoliad terfynol Eisteddfod 2007 nes bydd trafodaethau wedi eu cynnal rhwng swyddogion y Brifwyl, cynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Gweinidog Diwylliant y Cynulliad, Alun Pugh.

Bwriad gwreiddiol yr Eisteddfod oedd cynnal y Brifwyl yn Sir y Fflint yn 2007 ond yn gynharach yn y flwyddyn dywedodd y sir nad oedd ganddyn nhw'r 300,000 angenrheidiol i gynnal y Brifwyl.

Dywedodd cyn gadeirydd Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol Dr Aled Lloyd Davies, oedd hefyd yn gadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Bro Delyn 1991, ei fod wedi cael cais i ofyn i eisteddfodwyr o'r sir oedd yn yr Eisteddfod i gyfarfod gyda swyddogion i drafod croesawu'r Eisteddfod i'r sir yn 2007.

'Brwdfrydedd'

"Oherwydd y ffaith fod gen i gysylltiadau gyda'r sir mi ges i gais echnos (nos Lun) i weld a oedd yna eisteddfodwyr o'r sir yma i gyfarfod gyda swyddogion i weld beth ydi tymheredd y dŵr o ran croesawu'r Eisteddfod i Sir y Fflint yn 2007," meddai Dr Davies.

"Roedd trigolion Treffynnon wedi eu siomi ond y teimlad oedd mai tro'r sir ddylai fod (yn 2007) ac mae hyn yn dal i fodoli.

"Dim ond wrth ryw dri neu bedwar y gwnes i sn am y cyfarfod ac fe ledodd y newyddion ac roedd tua 50 yno sy'n dangos ymateb cadarnhaol a brwdfrydedd yn y sir i wahodd yr eisteddfod," meddai.

Dywedodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod yn y Gogledd, mai bwriad gwreiddiol y trefnwyr y Brifwyl oedd mynd i'r sir a'u bod wedi cael cefnogaeth gan y cyngor sir sawl blwyddyn yn l.

"Ond erbyn hyn mae hwnnw wedi llithro ond fel Eisteddfod rydym yn awyddus i ymweld 'r Sir neu'r gogledd ddwyrain o ran patrwm symud yr Eisteddfod o le i le," meddai.

"Mae Porthmadog wedi anfon llythyr ond mae'n dod o fewn ardal Cyngor Gwynedd ac mae'n rhan o ddalgylch yr Eisteddfod hon a dwi ddim yn siwr a fyddai cyfeillion Pen Llŷn ac Eifionydd am barhau 'r gwaith gwirfoddol o gasglu arian.

Problem ariannol

Dywedodd fod yr Eisteddfod angen tri pheth o ran lleoliad - maes, cefnogaeth leol a chefnogaeth y cyngor sir.

"Dydi Sir y Fflint ddim yn gallu rhoi'r un math o gefnogaeth ariannol yr ydym yn ei ddisgwyl gan yr awdurdodau lleol ar gyfer 2007 ond mae cefnogaeth ar gyfer yr Eisteddfod yn y sir," meddai.

"Dydi Cyngor Sir y Fflint ddim yn gallu rhoi'r 300,000 ac mae hynny yn broblem ond os ydi'r gefnogaeth yno i wahodd yr Eisteddfod ac y gallwn ddatrys y broblem ariannol, dwi ddim yn poeni am y broblem weinyddol a dwi'n siwr y gallwn drefnu popeth mewn dwy flynedd."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^