BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2005, 08:52 GMT 09:52 UK
Wigley'n cefnogi 'cais' Lerpwl
Dafydd Wigley
Mae Dafydd Wigley yn awgrymu y dylai dinas Lerwpl gyfrannu at godi cerflun

Mae cyn-lywydd Plaid Cymru wedi ymuno yn y ddadl am gynnal y Brifwyl yn Lerpwl yn 2007.

Dydd Mercher bydd Dafydd Wigley, llywydd y dydd yn y Brifwyl, yn dweud y dylai'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal yn Lerpwl os nad oes dewis arall.

Pe bai'r Eisteddfod ddim yn cael ei chynnal mewn dwy flynedd,byddai'n anodd yn ariannol gynnal y Brifwyl yn 2008, meddai Mr Wigley, cadeirydd pwyllgor cyllid Eisteddfod Eryri eleni.

Ond awgrymodd y dylai dinas Lerpwl gyfrannu at godi cerflun John Meirion Morris ar lan Tryweryn.

Bydd y cerflun,meddai Mr Wigley, yn nodi'r colledion ar l boddi Cwm Celyn er mwyn cyflenwi dŵr i bobl Lerpwl.

Anfonodd Cyngor Dinas Lerpwl wahoddiad swyddogol i gynnal yr Eisteddfod yn 2007 yn Rhagfyr.

"Fy marn i ydi ... os oes modd cynnal yr Eisteddfod ar dir Cymru, yna fe ddylid gwneud hynny bob amser," meddai Mr Wigley.

Dim dewis

"Ond os mai'r dewis ydi mynd i Lerpwl neu beidio cynnal gŵyl o gwbl, yna (dylai fynd) i Lerpwl.

"Os oes 'na gais credadwy o Lerpwl, byddem yn hurt bost i beidio ag ystyried derbyn hynny oherwydd yr oblygiadau eraill ....

"Mae'r oblygiadau hynny'n bellgyrhaeddol - lle mae'r arian yn dod i gynnal peirianwaith ariannol a swyddfa ganolog yr eisteddfod.

YMWELIADAU I LOEGR
1866: Caer
1879: Penbedw
1884: Lerpwl
1887: Llundain
1900: Lerpwl
1909: Llundain
1917: Penbedw
1929: Lerpwl

"Be' ydi'r dewis os nad oes safle yng Nghymru? A ydan ni'n dweud y byddai'n well peidio cynnal Eisteddfod o gwbl?"

Dywedodd ei fod yn ymwybodol o'r teimladau yng Nghymru tuag at Lerpwl yng nghyd-destun Tryweryn.

"Byddaf yn sn yn fanwl am hyn yn yr araith ac mae angen i ddinas Lerpwl gydnabod dwyster y teimlad. Ffordd ymarferol ydi i gefnogi'r cerflun gan John Meirion Morris.

"Rhaid peidio anghofio'r gwersi ond mae angen cefnu ar y chwerwder."

Dyfodol

Bydd Llys yr Eisteddfod yn trafod dyfodol y Brifwyl mewn cyfarfod yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Bu'r Eisteddfod deirgwaith yn Lerpwl, ddwywaith ym Mhenbedw ac aeth i Lerpwl y tro diwethaf yn 1929.

Mae un o gymdeithasau Cymraeg yr ardal wedi dweud wrth yr Eisteddfod Genedlaethol nad oedden nhw am wahodd y brifwyl i Lannau Mersi.

Dywedodd Cymry Cymraeg Lerpwl a Phenbedw eu bod yn poeni nad oedd digon o Gymry Cymraeg yno i drefnu'r ŵyl.

Mae Roderick Owen, llywydd Cymdeithas Cymry Lerpwl, wedi dweud nad oedd trigolion Cymraeg Lerpwl a Phenbedw o blaid cynnal y Brifwyl.

Honnodd y gymdeithas yn Ebrill nad oedd cyngor y ddinas wedi trafod cynnal yr Eisteddfod ym Mharc Sefton nhw.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


HEFYD:
'Dim prifwyl i Lerpwl'
04 Ebr 05 |  Newyddion
Lerpwl yn gwahodd Steddfod
14 Rhag 04 |  Newyddion
Poeni am leoliad Prifwyl
15 Medi 04 |  Newyddion
Prifwyl: Newid trefn reoli
28 Tach 04 |  Newyddion
160,000 i'r Brifwyl
29 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^