BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2005, 17:08 GMT 18:08 UK
Medal i Gwilym Griffith
Gwilym Griffith
Gwilym Griffith: Un o sylfaenwyr Cwmni Drama Llwyndyrys

Gwilym Griffith o Lwyndyrys ger Pwllheli sydd wedi ennill Medal Syr T H Parry Williams er clod eleni.

Mae'r fedal yn cael ei dyfarnu bob blwyddyn i berson sydd wedi rhoi cyfraniad clodwiw i ddiwylliant ei fro.

Ffermwr ydi Gwilym Griffiths, neu Gwilym Plas, fel mae'n cael ei adnabod yn lleol, ac mae wedi treulio ei oes yn hyfforddi plant a phobl ifanc y fro i actio, adrodd a chanu.

Ef oedd un o sylfaenwyr Cwmni Drama Llwyndyrys ac mae'r cwmni wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd ers dros 40 mlynedd.

'Anrhydedd anhygoel'

Dywedodd ei fod yn falch iawn o dderbyn y fedal a'i fod wedi "mwynhau'r profiad yn arw".

"Dwi'n teimlo ei bod yn anrhydedd anhygoel a'r hyn sy'n fy nharo yn fwy na dim yw pa mor deilwng ydw i gan fy mod yn gwybod am lawer sydd wedi cyfrannu yr un fath fi," meddai.

"Mae'n fraint fawr i dderbyn y fedal a'r Eisteddfod yn cael ei chynnal yn fy mro fy hun, dyw hynny ddim yn digwydd yn aml ac mae'n beth mawr. "

Mab i chwarelwr yn Llithfaen, Pen Llŵn yw Mr Griffith ac roedd ei fam yn ferch fferm Plas Newydd Llwyndyrys, lle cafodd ef ei fagu.

Aeth i Ysgol Pentreuchaf ac yna i Ysgol Frondeg, Pwllheli cyn mynd i Goleg Amaethyddol Glynllifon.

Dychwelodd i Plas i ffermio gyda Jean ei wraig ac yno mae wedi treulio ei oes gyfan yn ffermio.

Mae'n rhoi ei amser hamdden yn gyfangwbl i'r pethe yn yr ardal ac mae wedi ymddiddori mewn perfformio - canu, adrodd a drama - ers yn ifanc iawn.

Mae wedi bod yn eisteddfodwr brwd drwy gydol ei oes ac wedi cystadlu mewn cystadlaethau corawl ac adrodd.

Bu'n arweinydd cr Llwyndyrus a hefyd daeth yn fuddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar adrodd digri.

Gwireddu breuddwyd

Ers dros 40 mlynedd mae Cwmni Drama Llwyndyrus wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd ac roedd yn un o sylfaenwyr y cwmni.

Mae wedi actio a chynhyrchu am 30 mlynedd gan deithio Cymru gyda chynhyrchiadau ac ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Llynedd gwireddodd un o'i freuddwydion sef ymweld Phatagonia gan fynd 'r criw drama hefyd i lwyfannu drama a chystadlu yn Eisteddfod y Wladfa.

Yn ogystal pherfformio mae wedi arwain cyngherddau, cymanfaoedd canu a nosweithiau llawen.

Mae'n weithgar hefyd yng nghapel Llwyndyrys ac mae'n flaenor, codwr canu ac athro ysgol Sul ers blynyddoedd.

Hefyd bu'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Godre'r Eifl ac yn gadeirydd am gyfnod ac mae ei gysylltiad 'r clwb yn parhau heddiw.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^