BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2005, 17:30 GMT 18:30 UK
Daniel: Siān yn fuddugol
Siān Eirian Rees Davies
Ffugenw Siān Eirian Rees Davies oedd Cae Gors

Siān Eirian Rees Davies o Bwllheli sydd wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen eleni.

Gofynnwyd am nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storļol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Ymgeisiodd naw yn y gystadleuaeth a'r beirniaid oedd Elfyn Pritchard, Catrin Puw Davies a Bethan Mair.

Yn ogystal ag ennill y Wobor Goffa mae Ms Davies yn derbyn £5,000.

Mae'r nofel yn adrodd hynt a helynt y fintai gyntaf i Batagonia ac roedd wedi gorffen y gwaith fel rhan o'i chwrs sgrifennu creadigol yn y coleg.

Nid dyma'r wobr lenyddol genedlaethol gyntaf iddi ei hennill - cipiodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mōn y llynedd.

Sri Lanka

Yn ystod 2004-05 bu'n diwtor Cymraeg ail iaith yng Ngholeg Iāl Wrecsam ond mae'n dychwelyd i Bwllheli ym Medi i gwblhau cwrs yng Ngholeg Menai a chanolbwyntio ar brosiectau creadigol.

Un o'r prosiectau dan sylw yw nofel i blant sydd wedi ei hysbrydoli gan erchyllterau'r tsunami y llynedd.

Bydd yn gadael am Sri Lanka ddydd Gwener nesaf i weithio ar y prosiect gwirfoddol i gynnig help i'r ardaloedd yr effeithiwyd arnyn nhw.

Bydd yn defnyddio ei phrofiadau yno i lunio nofel i blant 9-12 oed.

Cafodd Ms Davies ei geni ym Mangor a'i magu ar fferm ym Mhen Llŷn.

Bu'n ddisgybl yn ysgolion cynradd Morfa Nefyn a Nefyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog a Choleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli.

Aeth wedyn i Goleg Prifysgol Cymru Bangor gan ennill gradd mewn ysgrifennu creadigol a doethuriaeth.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^