BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 28 Chwefror 2006, 16:44 GMT
Blas o Gymru ar wyl Dewi
Caws
Mae nifer o gwmnau cynhyrchu caws ar gael yng Nghymru

O Efrog Newydd i Hong Kong ac ar draws Ewrop bydd cyfle i flasu bwydydd a diodydd o Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Mae trefnwyr yn gobeithio y bydd yr arddangosfeydd yn hwb i economi bwyd a diod y wlad ac yn annog ymwelwyr i ddod i Gymru.

Mae Wythnos Cymru yn Efrog Newydd wedi cychwyn ar Chwefror 27 ac fel rhan o'r dathliadau mae cynnyrch bwyd Cymru ar gael yn y ddinas.

Yng nghanolfan y Cenhedloedd Unedig bydd cinio o seigiau traddodiadol Cymru yn cael ei weini gan gogyddion o Gymru.

Yn Hong Kong bydd arddangosfa o fwydydd Cymreig yn ardal siopau'r Ganolfan Cyllid Rhyngwladol am yr wythnos.

Ym Mrwsel bydd dros 300 o westeion yn mwynhau pryd o fwyd ar ddechrau wythnos Gŵyl Dewi yn y Bibliothque Solvay yng nghwmni Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru.

Blas i'r byd

Mewn siopau bwyd ym Mhrydain fe fydd amrywiaeth o fwydydd sydd wedi ennill gwobrau yn cael eu hyrwyddo o dan "Chwech Chwaethus", a gynhelir am bythefnos.

Awdurdod Datblygu Cymru a'r Guild of Fine Food Retailers sy'n hyrwyddo'r digwyddiad a fydd yn cynnwys detholiad o gynnyrch gwobrwyol o Wobrau Bwyd a Diod Gwir Flas.

Mae dros 50 o adwerthwyr o bob rhan o Gymru a Lloegr wedi cofrestru ar gyfer y fenter sy'n cynnig blas o Gymru i gwsmeriaid.

Poteli Dŵr Cymru
Mae poteli Dŵr Tŷ Nant yn adnabyddus

"Mae'r hyrwyddiad yma yn ffordd wych o arddangos ein cynnyrch gwobrwyol i adwerthwyr a defnyddwyr ledled Prydain," meddai Ieuan Edwards, Llysgennad Gwir Flas.

"Rwy'n gobeithio y bydd yn arwain at fusnes newydd i enillwyr gwobrau'r Gwir Flas," meddai'r gŵr sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad gyda'i fusnes ei hun, Edwards o Gonwy.

Dywedodd John Shepherd, rheolydd gyfarwyddyd cwmni Partridges, Llundain, sy'n rhan o'r fenter: "Rydym yn hynod falch i weithio gyda'r Awdurdod Datblygu a chynnig detholiad gwych o fwydydd o Gymru yma yng nghanol Llundain.

"Mae egni a chyffro newydd na welsom o'r blaen am fwyd o Gymru."

Mae Bethan Sin Jones yn rheolydd prosiect gyda Gwir Farchnata, cynllun gan yr Awdurdod Datblygu a Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n cynnig cyngor a hyfforddiant i helpu busnesau bwyd Cymru i ddatblygu yn y farchnad Brydeinig.

"Drwy Gwir Farchnata, mae nifer o gynhyrchwyr bwyd o Gymru wedi cymryd rhan ym marchnad fwyd Partridges o'r dechrau ac rydym yn falch i weld sut y mae hyn wedi datblygu," dywedodd Ms Jones.

"Mae gan gwsmeriaid yn Llundain ddiddordeb gwirioneddol mewn clywed sut y cynhyrchwyd bwyd a chwrdd 'r bobl sy'n gysylltiedig.

"Mae'n gyfle gwych i gynhyrchwyr hefyd i siarad wyneb yn wyneb gydag amrywiaeth eang o gwsmeriaid a chynnal ymchwil gwerthfawr i'r farchnad."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^