BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Chwefror 2006, 06:52 GMT
Uno heddlu: Adroddiad 'damniol'
Fan yr heddlu
Mae 'na anfodlonrwydd am y cynllun uno

Mae cynllun y llywodraeth i uno heddluoedd Cymru yn anystwyth, medd ASau.

Dywed adroddiad damniol y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig fod y llywodraeth wedi rhuthro i greu un heddlu i Gymru heb ystyried daearyddiaeth, gwleidyddiaeth na diwylliant y wlad.

Mae'r adroddiad, sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Mercher, yn dweud nad oes modd casglu mai uno'r pedwar heddlu yw'r ateb gorau.

Ac mae'n annhebyg a fydd Heddlu Gogledd Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn cytuno i uno'n wirfoddol cyn y dyddiad a osodwyd gan y Swyddfa Gartref, dydd Gwener.

Eisoes mae'r Ysgrifennydd Cartref, Charles Clarke, wedi dweud mai uno oedd ei hoff opsiwn a'i fod am weithredu ei gynllun hyd yn oed os na fydd yr heddluoedd yn cytuno.

Yn l y llywodraeth, mae angen heddlu mwy na 4,000 o blismyn i daclo terfysgaeth a throseddau difrifol.

'Wedi ei gytuno'

Ond dywed y pwyllgor fod y llywodraeth yn rhoi'r argraff fod yr uno yn "fater sydd wedi ei gytuno".

Mae'n cyhuddo Ysgrifennydd Cymru Peter Hain o niweidio'r broses ymgynghorol gan ddweud iddo gytuno 'r opsiwn uno cyn i'r dystiolaeth lawn fod ar gael.

Hywel Francis
Dywedodd Dr Francis fod Cymru'n cael ei defnyddio fel arbrawf

"Mae'r amserlen fer iawn a roddwyd gan y llywodraeth wedi cyfyngu'r trafodaethau a'r broses ymgynghorol gyda'r heddluoedd a'r awdurdodau," meddai Hywel Francis, AS Llafur Aberafan a chadeirydd y pwyllgor.

"Dydi'r cyhoedd ddim wedi cael cyfle i ymateb i'r cynlluniau, a bydd y cynllun yn effeithio arnyn nhw.

"Rydym yn cael yr argraff fod y broses o uno'r pedwar heddlu wedi cael ei wthio arnon ni."

Dywed fod y llywodraeth yn "defnyddio Cymru fel arbrawf".

Mae gwrthbleidiau'r Senedd a'r cynulliad wedi rhybuddio y gallai'r uno fod yn "ergyd i drethdalwyr".

Yr wythnos ddiwethaf dangosodd amcangyfrif gafodd ei rhyddhau gan Lywodraeth y Cynulliad y gallai trethi yn ardal Heddlu'r De godi 17% os oedd yna un heddlu yng Nghymru.

Gwrthod uno

"Dydyn ni ddim wedi cael ein hargyhoeddi ddigon y byddai un llu i Gymru yn atodiad i neu'n disodli'r berthynas dda sydd wedi datblygu rhwng Heddlu'r Gogledd a Heddlu Sir Gaer," medd Dr Francis.

"Rhaid i ni gael sicrwydd na fydd costau unrhyw newid i wasanaethau yn effeithio ar drethdalwyr Cymru.

"Bydd rhaid i'r llywodraeth dalu am gostau a dylai arbedion yn sgl ad-drefnu aros yng Nghymru."

Mewn datganiad dywedodd y Swyddfa Gartref eu bod wedi gweithio ar y cynllun gyda'r tm rheoli i ddatblygu achos busnes ac i sefydlu cost y newid.

"Rydym wedi cadarnhau yn ddiweddar y byddwn yn gallu cynnig cymorth ariannol i'r lluoedd a'r awdurdodau sy'n barod i symud ymlaen.

"Mae'r asesiadau ariannol yn dangos y bydd 'na arbedion o ganlyniad i'r uno ac rydym yn gwbl glir y bydd yr elw yn parhau yng Nghymru i gael ei ail-fuddsoddi ar blismona Cymru."

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd Awdurdod Heddlu'r De ac Awdurdod Heddlu'r Gogledd na fydden nhw'n fodlon uno'n wirfoddol. Dydd Llun dywedododd Awdurdod Heddlu Dyfed Powys yr un peth.

Dyw Awdurdod Heddlu Gwent ddim wedi cyhoeddi manylion eto.
HEFYD:
Uno: Trydydd awdurdod yn erbyn
20 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Awdurdod heddlu yn erbyn
17 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu arall yn erbyn
14 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Uno heddlu: Clarke o blaid
06 Chwef 06 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^