BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2005, 10:11 GMT 11:11 UK
Bwrdd Iaith: 'Dim deddf'
Meri Huws a Meirion Prys Jones ar faes yr Eisteddfod
Bydd swyddogion y bwrdd yn cyhoeddi'r strategaeth ar y Maes

Mae'r Bwrdd Iaith, sy'n cyhoeddi ei strategaeth am ddyfodol y Gymraeg ddydd Mawrth, yn galw am fwy o hawliau i siaradwyr Cymraeg.

Ond nid yw'r corff sy'n hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn galw am ddeddf iaith.

Mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall mai adeiladu ar waith y gorffennol y mae'r bwrdd a'i fod am i'r sector preifat ddefnyddio mwy o'r iaith.

Dywedodd ymgyrchwyr o blaid deddf iaith fod y strategaeth yn "siomedig".

"Mae angen i ni edrych ar y ddeddfwriaeth ond mae hyn yn wir am unrhyw ddeddfwriaeth," meddai Meri Huws, cadeirydd y Bwrdd Iaith.

"Ac mae deddfwriaeth o hyd o dan y chwyddwydr. Does dim galw am ddeddf newydd, dim ond cadw golwg ar y sefyllfa yn sgl yr hyn ry'n ni'n ei wybod."

Nod y bwrdd yw canolbwyntio ar greu gwell cydweithrediad rhwng mentrau iaith, cynghorau, Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae'r strategaeth yn cynnwys argymhellion mewn 11 maes ac mae'r bwrdd am gynllun i ariannu'r mentrau iaith bob tair blynedd.

"Er bod y strategaeth yn galw ar y sector preifat i fabwysiadu polisau dwyieithog, wnaiff hynny ddim digwydd heb ddeddf iaith," meddai Dafydd Morgan Lewis ar ran Cymdeithas yr Iaith.

Gorfodi

Yr wythnos hon mae Ffred Ffransis, un o aelodau amlwg Cymdeithas yr Iaith, yn ymprydio fel rhan o'i ymgyrch am ddeddf newydd.

Dywedodd fod angen gorfodi'r sector preifat a chyhoeddus i weithredu drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Os yw cymunedau Cymru i fyw, mae'n rhaid bod y cyrff cyhoeddus yn gwneud eu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg."

"Mae'n bwysig ein bod yn edrych yn l ar yr hyn mae'r Bwrdd wedi ei gyflawni ac, i ryw raddau, i osod map at y dyfodol," meddai Ms Huws.

Mae'r bwrdd yn gorff statudol sy'n derbyn arian cyhoeddus ac yn 2003/04 cafodd grant o 12m.

Bydd y corff, gafodd ei sefydlu yn Rhagfyr 1993 o dan delerau Deddf yr Iaith Gymraeg, yn cael ei ddileu yn 2007.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


HEFYD:
Dileu tri chwango arall
30 Tach 04 |  Newyddion
Llinell gymorth i rieni
20 Ion 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^