BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2005, 12:53 GMT 13:53 UK
Archdderwydd: 'Dim Saesneg'
Selwyn Griffith
Selwyn Griffith: Ei Eisteddfod gyntaf fel Archdderwydd

Mae'r Archdderwydd wedi dweud na fydd yn gwneud cyfweliadau Saesneg ar Faes yr Eisteddfod.

Nid dweud yr oedd na fyddai'n siarad Saesneg, meddai Selwyn Griffith, ond dweud mai dim ond drwy gyfieithydd y byddai'n gwneud cyfweliadau ar y Maes.

Hon yw ei Eisteddfod gyntaf fel Archdderwydd ac roedd ei ymddangosiad cyntaf yn y swydd ddydd Llun yng Nghylch yr Orsedd.

Mae Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod wedi dweud mai "mater personol i'r Archdderwydd" oedd hyn.

"Mi rydw i yma i hybu'r iaith Gymraeg a dwi ddim yn gweld pam y dylwn i wneud cyfweliadau mewn Saesneg pryd y mae offer cyfieithu i bawb ar y Maes," meddai'r Ardderchwydd.

'Gweledigaeth'

"'Dwi'n fodlon gwneud cyfweliadau efo papurau Saesneg drwy gyfieithydd. Fydda i ddim yn torri'r rheol Gymraeg wedyn.

"A dwi'n fodlon gneud cyfweliadau Saesneg tu allan i'r Faenol ond nid ar y Maes."

Dywedodd ei fod am gadw'r rheol Gymraeg oedd yn rhan o gyfansoddiad y Brifwyl.

Dafydd Whittall
Dafydd Whittall: 'Pwysig denu cynulleidfa mor eang phosib'

"Cymro ydw i, Cymro fydda i. Eisteddfod Genedlaethol Cymru ydi hon a dwi'n gobeithio y bydd hi (y rheol) yn cael ei chadw am byth ac ar dir Cymru."

"Dwi'n credu mai pwrpas yr Eisteddfod yw bod yn gynhwysol a chynnwys pawb," meddai Llywydd Llys yr Eisteddfod R Alun Evans.

"Os oes gan yr Archdderwydd weledigaeth, yna mae'n gweithredu ar farn bersonol.

"Dwi'n fodlon gwneud cyfweliadau yn Saesneg a rhoi gwybodaeth i bobl sydd angen hynny."

Dywedodd Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod Dafydd Whittall mai "mater personol i'r Archdderwydd" oedd ei benderfyniad.

"Mae rheol Gymraeg yr Eisteddfod yn hollbwysig ac mae'n bwysig fod gweithgareddau'r Brifwyl yn digwydd yn Gymraeg.

'Denu cynulleidfa'

"Ac mae'r ffaith fod y rheol yn absoliwt yn dal i fod yn wir ond mae'n bwysig denu cynulleidfa mor eang phosib er mwyn i bobl gael mwynhau beth sy'n digwydd yma.

"Mae'r di-Gymraeg yn parchu'r rheol ac yn mwynhau yr un pryd.

"Gallen nhw deimlo nad yw hi'n Eisteddfod iddyn nhw a bod wal o'i chwmpas. Dyw hynny ddim yn wir ac mae'n bwysig esbonio'r Eisteddfod heb fradychu'r egwyddorion a dyna pam mae tywyswyr ar y cae."

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Elfed Roberts mai'r Archdderwydd fel unigolyn oedd wedi penderfynu a bod rhai o'i flaen wedi bod yn hapus i siarad mewn mwy nac un iaith.

Pan ofynnwyd wrtho a oedd yr Orsedd a'r Eisteddfod yn "siarad ag un llais" dywedodd fod hon "yn broblem ers blynyddoedd".

"Dyw hyn ddim yn ddelfrydol ond, yn amlwg, does dim y gallwn ni ei wneud."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^