BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2005, 11:04 GMT 12:04 UK
Lerpwl: Rhai'n erbyn yn 'gul'
Adeilad y Liver yn Lerpwl
A fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Lerpwl yn 2007?

Mae'r dyn o blaid cynnal y Brifwyl yn Lerpwl yn 2007 wedi dweud fod gwrthwynebwyr yn "gul" ac yn "fewnblyg".

Dywedodd y Parchedig Dr D Ben Rees fod yr ymateb yn erbyn mynd 'r Brifwyl dros y ffin i Loegr yn "sarhad mawr" ar Gymry Glannau Merswy.

Anfonodd Cyngor Dinas Lerpwl wahoddiad swyddogol i gynnal yr Eisteddfod yn 2007 yn Rhagfyr y llynedd.

Bydd Cyngor yr Eisteddfod yn trafod dyfodol yr Ŵyl mewn cyfarfod yn Eisteddfod Eryri a'r Cylch yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Dywedodd y Dr Rees ar raglen Post Cyntaf Radio Cymru fod y gwrthwynebiad i gynnal y Brifwyl yn Lerpwl yn "sarhad mawr arnom ni fel Cymry ar y glannau 'ma, y rhai sy'n gwneud eu gorau."

'Parchu'

Pe baen nhw'n Gymry Patagonia, meddai, byddai'r ymateb yn wahanol.

"Cymry ydi Cymry lle bynnag y maen nhw. Mae'r math hyn o ymateb yn dangos diffyg mawr ynom ni fel Cymry, ein bod mor gul, mor fewnblyg.

"Dwi ddim yn deall pam bod y bobl yma mor wrthwynebus ... Mae'r Eisteddfod i fod i ddangos ein diwylliant i'r byd cyfan, nid dim ond i Gymru.

"Byddai mynd dros Glawdd Offa, dim ond am unwaith, i barchu ein hanes ni yma yn Lerpwl yn rhoi bywyd newydd i'r Steddfod a delwedd wahanol iddi."

Pan anfonodd Lerpwl ei gwahoddiad i'r Eisteddfod, dywedodd Dr Robyn Lewis, cyn-Archdderwydd Cymru, fod y cais yn ei synnu.

Mae'r Eisteddfod wedi ei chynnal deirgwaith yn Lerpwl a dwywaith ym Mhenbedw ac aeth i Lerpwl y tro diwethaf yn 1929.

YMWELIADAU I LOEGR
1866: Caer
1879: Penbedw
1884: Lerpwl
1887: Llundain
1900: Lerpwl
1909: Llundain
1917: Penbedw
1929: Lerpwl

'Gwanhau'

"Ganrif neu dri chwarter canrif a mwy yn l, ie, (byddai'n iawn) ond faswn i gant y cant yn erbyn mynd i Lerpwl," meddai'r Dr Lewis ar y pryd.

"Petai'r Eisteddfod yn mynd i Lerpwl, mae'n debyg na faswn i ddim yn mynd iddi oherwydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru ydy hi.

"Roedd llawer o Gymry yn byw y tu allan i Gymru yn y blynyddoedd a fu ond mae wedi gwanhau erbyn hyn ymhob man a dwi'n erbyn mynd hi dros y ffin i unrhyw le arall.

'Poeni'

Dywedodd ei fod yn credu fod Lerpwl yn gobeithio elwa ar Flwyddyn Diwylliant 2008 ac yn disgwyl i ddalgylch eang o bobl gogledd Cymru godi arian i Eisteddfod Lerpwl.

Mae cymdeithasau Cymraeg yr ardal wedi dweud wrth yr Eisteddfod Genedlaethol nad oedden nhw am wahodd y Brifwyl i Lannau Mersi.

Dywedodd Cymry Cymraeg Lerpwl a Phenbedw eu bod yn poeni nad oedd digon o Gymry Cymraeg yno i drefnu'r Brifwyl.

Mae Roderick Owen, llywydd Cymdeithas Cymry Lerpwl, wedi dweud nad oedd trigolion Cymraeg Lerpwl a Phenbedw o blaid cynnal y Brifwyl.

Honnodd y gymdeithas yn Ebrill nad oedd cyngor y ddinas wedi trafod cynnal yr Eisteddfod ym Mharc Sefton nhw.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


HEFYD:
'Dim prifwyl i Lerpwl'
04 Ebr 05 |  Newyddion
Lerpwl yn gwahodd Steddfod
14 Rhag 04 |  Newyddion
Poeni am leoliad Prifwyl
15 Medi 04 |  Newyddion
Prifwyl: Newid trefn reoli
28 Tach 04 |  Newyddion
160,000 i'r Brifwyl
29 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^