BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2005, 06:16 GMT 07:16 UK
Teulu'n mentro mewn busnes
Moi a Heledd Dafydd
Mae Moi a Heledd Dafydd wedi llwyddo gyda'u busnesau
Mae aelodau o'r un teulu yng Ngwynedd yn cael eu canmol am eu dawn busnes.

Ac mae dau o'r teulu yn derbyn anrhydeddau ar Faes yr Eisteddfod ddydd Mawrth.

Dim ond 14 oed ydi Moi Dafydd o Lanycil ger Y Bala a fe ydi'r ieuengaf i dderbyn bwrsari Llwyddo'n Lleol.

Mae ei chwaer, Heledd, hefyd wedi derbyn arian gan y cwmni.

Cafodd Llwyddo'n Lleol ei sefydlu i annog menter ymysg pobl ifanc Gwynedd.

Mae Moi wedi derbyn 3,000 i hybu ei fusnes gwerthu wyau organig, tra fod Heledd, wedi derbyn 2,900 i gefnogi ei busnes aromatherapi.

"Roeddwn wrth fy modd yn derbyn y grant sydd wedi fy ngalluogi i brynu cywion," meddai Moi.

"Rwy'n brysur yn eu magu ar hyn o bryd hyd nes y byddan nhw'n dechrau ddodwy.

Buddsoddi

"Mae'n grt cael dechrau fy musnes fy hun fel hyn," ychwanegodd.

Mae Moi a Heledd am gael tystysgrifau yn cydnabod eu sgiliau busnes gan Brif Weinidog y Cynulliad Cenedlaethol, Rhodri Morgan, ar stondin CYMAD ar y Maes ddydd Mawrth.

"Yn fy ngwaith fel adferydd chwaraeon a darlithydd tylino corff rwyf wedi gweld y galw am olew tylino naturiol," meddai Heledd sy'n 25 oed.

"Dwi am ddefnyddio'r arian i brynu offer i gynhyrchu olew i dylino'r corff o berlysiau sy'n cael eu tyfu adref.

"Tra fy mod yn ffyddiog y bydd y busnes yn llwyddo bydd arian Llwyddo'n Lleol yn anogaeth ychwanegol i fuddsoddi'n yr offer angenrheidiol," ychwanegodd.

Coed

Mae brawd a chwaer arall i Moi a Heledd, Rhiannon ac Elis, hefyd am dderbyn cymorth ariannol tuag at eu busnesau.

Mae Rhiannon am ddechrau busnes fel cyfieithydd ac mae Elis am ddefnyddio coed sbr ar fferm ei rieni i gynhyrchu pren ar gyfer cynnau tanau a barbiciws.

Mae pumed plentyn y teulu hefyd yn bwriadu cyflwyno cais am arian y flwyddyn nesaf tuag at ei fusnes newydd.

"Fel panel rydym yn edrych ymlaen at dderbyn ceisiadau oddi wrth teulu'r Dafydd, gan fod eu syniadau mor wreiddiol a diddorol," meddai Gweinyddwr Bwrseriaeth Llwyddo'n Lleol, Llŷr Huws Gruffydd.

"Er ein bod ni'n gochel ar y dechrau rhag cymeradwyo cymaint o geisiadau i aelodau'r un teulu unig roedd ceisiadau'r teulu yma o safon mor eithriadol fel nad oedd gan y panel unrhyw amheuaeth eu bod yn teilyngu cefnogaeth," ychwanegodd.

Mae Llwyddo'n Lleol, sydd wedi ei leoli ym Mhorthmadog, wedi'i noddi gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ac yn fenter ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Menter a Busnes a'r asiantaeth economi gwledig, CYMAD.

Ei nod yw annog pobl ifanc, rhwng 13 a 30 oed sy'n byw yng Ngwynedd, i weld y cyfleoedd o'u cwmpas a'u sbarduno i feddwl am syniadau busnes newydd.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^