BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2005, 05:50 GMT 06:50 UK
Cyngherddau: Ymdrech i apelio
Bryn Fn
Bryn Fn: Y tocynnau bron wedi eu gwerthu

Mae trefnwyr yr Eisteddfod yn hapus gyda gwerthiant y tocynnau ar gyfer cyngherddau'r Brifwyl ac mae cyngerdd nos Lun wedi gwerthu bron i gyd.

Does dim llawer o docynnau ar l bellach i gyngerdd Bryn Fn a'i gyfeillion ac mae tocynnau'r cyngherddau eraill, meddai'r trefnwyr, yn gwerthu'n dda.

Yn perfformio yng nghyngerdd Bryn Fn bydd Mim Twm Llai ac yn cyflwyno'r noson bydd Dewi Pws.

Cyngerdd Cr yr Eisteddfod sydd nos Fawrth gyda Bryn Terfel, Rebecca Evans, Leah-Marian Jones ac Aled Hall yn perfformio

Un peth yr ydyn ni wedi llwyddo i'w wneud yw darparu cyngherddau sy'n safonol a phoblogaidd ac at ddant trwch y boblogaeth
Richard Morris Jones, Cadeirydd Pwyllogr Gwaith Eisteddfod Eryri
Sgidie-Bach i Ddawnsio gydag Ysgol Glanaethwy, Dawnswyr Nantgarw, Cr CF1 a Band Jas Ieuenctid Gwynedd a Mn sydd nos Iau a nos Sadwrn mae sioe Er Hwylio'r Haul gan Robat Arwyn gyda Bryn Terfel, Mari Wyn Williams a Chr Ieuenctid yr Eisteddfod ar y llwyfan.

Wrth drafod gwerthiant y tocynnau dywedodd Elfed Roberts, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, fod y rhai ar gyfer y cyngerdd nos Lun wedi gwerthu bron i gyd.

Cystadlu

"Mae chydig iawn o seddi sydd ddim y rhai gorau ar l," meddai.

"Mae nos Fawrth yn agos at fod yn llawn a nos Iau a nos Sadwrn yn gwerthu'n arbennig o dda.

"Yr hyn sy'n galonogol hefyd yw fod y ddau sesiwn gystadlu, sef nos Fercher a nos Wener, wedi gwerthu'n dda."

Dywedodd Richard Morris Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau, ei fod yn hapus iawn gyda nifer y tocynnau sydd wedi eu gwerthu.

"Un peth yr ydyn ni wedi llwyddo i'w wneud yw darparu cyngherddau sy'n safonol a phoblogaidd ac at ddant trwch y boblogaeth," meddai.

Bryn Terfel
Bydd Bryn Terfel yn perfformio nos Fawrth a nos Sadwrn
"Mae'r gwerthiant ymlaen llaw yn profi'r ffaith honno ac roedden ni'n ymwybodol wrth drefnu fod angen denu cynulleidfa."

Dywedodd fod Bryn Fn yn ddewis naturiol ar gyfer cyngerdd gan ei fod mor boblogaidd ac yn dod o ardal yr Eisteddfod.

Mae Bryn Terfel, un arall o ardal yr Eisteddfod, hefyd yn denu cynulleidfaoedd.

"Roedden ni'n falch iawn ei fod wedi cytuno i ganu efo'r cr nos Fawrth a'r cyflwyniad arbennig nos Sadwrn o waith gwreiddiol Robat Arwyn," meddai Mr Morris Jones.

Roedd ymdrech wedi ei wneud hefyd, meddai, i apelio at y gynulleidfa yn y noson agoriadol.

"Roedden ni'n ymwybodol na fyddai nifer o eisteddfodwyr wedi cyrraedd yr ardal ac felly roedden ni'n ceisio apelio at y gynulleidfa leol," meddai.

"Mae wastad yn gweithio'n dda i gael corau meibion o'r dalgylch."

'Poblogeiddio'r clasurol'

Dywedodd fod Catrin Finch yn pontio'r clasurol a'r poblogaidd.

"Mae'n gwneud yr hyn yr ydyn ni'n ei geisio gwneud fel Eisteddfod - mae'n canu'r delyn glasurol ond yn ceisio creu apl ehangach i'r delyn ac felly mae'n poblogeiddio'r ochr glasurol," meddai.

"Dyna'r hyn yr ydyn ni'n ceisio ei wneud drwy gynnig set ddeniadol o gyngherddau."

Yn wahanol i'r arfer does dim drama gomisiwn eleni gan i'r pwyllgor gael cais i gwtogi gwariant o 200,000.

"Ond dyw'r Eisteddfod ddim wedi cael colled yn yr ystyr diwylliannol gan fod Cambrensis a Bara Caws wedi creu cynhyrchiad sy'n unol 'r ysbryd poblogaidd," meddai Mr Morris Jones.

Cafodd pob tocyn ar gyfer perfformiadau gyda'r nos o'r sioe o O Diar! Sioe Lwyfan Porc Peis Bach eu gwerthu i gyd wythnos cyn yr Eisteddfod.

Er hynny dywed Mr Morris Jones nad yw'n edifar am y penderfyniad i hepgor y ddrama gomisiwn.

"Mae'n rhaid bod yn realistig ac os yw'r Eisteddfod mewn trybini yna mae'n rhaid wynebu realiti'r sefyllfa," meddai.

"Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r ddrama gomisiwn wedi bod yn mynd ar daith wedi'r Eisteddfod ac oherwydd hynny mae o bosib wedi dioddef yn ystod wythnos y Brifwyl."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^