BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2005, 17:41 GMT 18:41 UK
Dysgu Cymraeg gyda phaned
Myg
Ar gefn y mygiad mae cyfarwyddyd ynglŷn sut i ynganu'r gair

Mae cyfres o fygiau a fydd yn ceisio hyrwyddo'r Gymraeg mewn ffordd fywiog wedi eu lansio ar stondin Nant Gwrtheyrn ar Faes yr Eisteddfod yn Y Faenol.

Y gyflwynwraig Sin Lloyd a lansiodd y mygiau, sef Geiriau o'r Gymraeg, ar stondin y Nant.

Mae pob myg yn cynnwys gair Cymraeg ar ei du blaen ac ar y cefn mae'r gair Saesneg a chyfarwyddyd ynglŷn sut i ynganu'r gair.

Y cartwnydd Mumph o Gaernarfon sydd wedi cynllunio'r mygiau a Glads, cwmni ei wraig, sydd wedi eu cynhyrchu.

"Mae'n anorfod nad ydi pawb sy'n ymweld Chymru yn mynd i ddysgu Cymraeg ond mae'n bwysig eu bod yn deall bod ganddon ni ein hiaith ein hunain a thrwy hynny eu bod yn dangos mwy o barch at yr iaith," meddai Aled Jones-Griffith, Prif Weithredwr y Nant.

"Mae'r mygiau yma yn ffordd hwyliog o ddechrau'r broses o godi ymwybyddiaeth."

Cymeriadau

Mae'r mygiau yn dangos cymeriadau Cymraeg fel GoGoGoch y ddraig, Gwyneth Gwisg a Wil y gwas fferm.

"Mae'r cymeriadau i gyd wedi eu seilio ar fy mhrofiadau i wrth dyfu i fyny yng Nghymru - hyd yn oed Deilen y Draenog" meddai Mumph.

"Pan oeddwn i'n hogyn ifanc mi wnes i fagu draenog oedd wedi'i anafu a Deilen oedd yr enw roddwyd ar y draenog hwnnw."

Dywedodd Gladwen Humphreys, perchennog cwmni Glads mai "holl bwrpas y mygiau yw hybu'r iaith."

"Ein gobaith ni fel cwmni yw dangos i ymwelwyr bod yr iaith Gymraeg yn bodoli ac yn fyw a chreu rhyw sbarc bach o ddiddordeb yr un pryd," meddai.

"Bydd y mygiau yn rhoi cyfle i'r iaith gael ei gweld a'i thrafod dros baned led led y byd."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^