BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 31 Gorffennaf, 2005, 10:31 GMT 11:31 UK
Anfon briwsion bara i'r cynulliad
Briwsion y bara
Bydd Cymorth Cristnogol yn cyflwyno'r briwsion i'r cynulliad ddydd Llun

Anfonwyd briwsion bara a gafodd ei ddosbarthu yn Oedfa'r Bore ym Mhafiliwn yr Eisteddfod ddydd Sul yn i babell y Cynulliad Cenedlaethol ar y Maes.

Fe wnaeth Jeff Williams, Ysgrifennydd Cenedlaethol Cymorth Cristnogol yng Nghymru, anerchiad ar y testun 'Briwsion bara' yn yr Oedfa ac yn ystod yr anerchiad cafodd bara ei rannu yn y Pafiliwn.

Mae Cymorth Cristnogol yn dathlu ei ben blwydd yn 60 oed eleni ac yn ystod y gwasanaeth canolbwyntiodd y mudiad ar Mozambique, un o'r gwledydd mae'n gweithio ynddi ers y 1970au.

Edrychwyd yn arbennig ar waith Cyngor Cristnogol Mozambique, un o brif bartneriaid Cymorth Cristnogol yn y wlad.

Ein neges yw fod angen mwy na briwsion i daclo problemau tlodi'r byd
Jeff Williams, Cymorth Cristnogol

Yn ei anerchiad dywedodd Jeff Williams fod bara yn cael ei rannu i "gofio am bawb fydd yn ei fwyta yn rhywle yn ystod y dydd".

"I lawer o bobl, bydd bwyta bara yn dwyn ystyr symbolaidd crefyddol," meddai.

"Ond nid gweithred symbolaidd yn canolbwyntio ar y bara ei hun sydd gennym ni dan sylw heddiw - byddwn yn meddwl yn hytrach am y briwsion fydd dros ben ac yn eu defnyddio nhw yn sail i'n gweddau a'n gweithredoedd."

'Briwsion polisau'

Gofynnodd i'r gynulleidfa gymryd y dorth oedd yn eu rhes nhw a rhwygo tamaid gan ofalu fod y briwsion yn cael eu dal yn y fasged cyn ei basio mlaen ar hyd y rhes.

"O feddwl ein bod yn dathlu 60 mlynedd o waith Cymorth Cristnogol eleni mae'n warth fod cymunedau tlotaf ein byd yn dal i orfod bodloni ar friwsion: briwsion cydymdeimlad y cyhoedd, briwsion sylw'r wasg a briwsion cynlluniau a pholisau gwleidyddion y gwledydd," meddai.

Plant Mozambique
Mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn gweithio yn Mozambique ers y 1970au
Cyflwynwyd y briwsion gan Gymorth Cristnogol yn ym Mhabell y Cynulliad am 1200 ddydd Llun.

Dywedodd Mr Williams fod hyn yn "ffordd o dynnu sylw Cymru a'r byd at yr hyn a wnawn yn y Pafiliwn y bore ma."

"Ein neges yw fod angen mwy na briwsion i daclo problemau tlodi'r byd," meddai.

"Rydym yn ymrwymo i ddal ati i dynnu sylw at yr anghyfiawnderau sy'n dal i gaethiwo bobl mewn tlodi a gweithio mewn ffydd a gobaith i roi terfyn ar dlodi," meddai.

'Rhannu'

Wrth sn am y weithred o rannu bara dywedodd Branwen Niclas, Cydlynydd Ieuenctid Cymorth Cristnogol yn y gogledd, fod "bara'n rhywbeth yr ydan ni'n ei rannu fel pobl."

"Mae ganddon ni fasged i bob rhes a bydd pobl yn cael darn o fara. Bydd naan o India, ciabatta o'r Eidal ac mae hynny'n adlewyrchu'r pethau rydan ni'n ei rannu fel pobl.

"Ar y diwedd mi fyddwn ni'n casglu'r briwsion a fyddwn ni'n eu cyflwyno i'r cynulliad fel symbol o dlodi rhan o'r byd lle mae pobl yn gorfod byw ar friwsion."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^