BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2005, 05:44 GMT 06:44 UK
Creu cyswllt gwledydd Ewrop
Y ffilm fer O Wlad y Gn i Wlad y Gn
Golygfa y tu l i'r llenni o'r ffilm fer O Wlad y Gn i Wlad y Gn gan Heledd Lewis

Mae pum ffilm fer sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth ynglŷn diwylliannau'r gwledydd sydd newydd ymuno 'r Undeb Ewropeaidd yn cael eu dangos ar Faes yr Eisteddfod ddydd Llun.

S4C sydd wedi eu comisiynu fel rhan o brosiect Creu Cyfle - Cultural Explosion - sy'n anelu i greu cysylltiadau hirdymor rhwng diwylliant Cymru a diwylliannau'r gwledydd sy'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd.

Y Sefydliad Materion Cymreig sy'n arwain y prosiect ac mae nifer o bartneriaid yn cymryd rhan.

Y gwledydd sydd newydd ymuno 'r Undeb Ewropeaidd yw Latfia, Lithwania, Estonia, Gwlad Pwyl, Hwngari, y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, Slofenia, Cyprus a Malta.

Mae'r profiad o greu'r ffilm yn fwy na dim wedi agor fy llygaid i ddiwylliannau gwahanol
Siwan Haf

Dafydd Palfrey, Siwan Haf, Huw Derfel, Heledd Lewis a Llinos Griffin sydd wedi creu'r ffilmiau.

"Dewisodd y pum gwneuthurwr ffilm eu themu eu hunain a'u steil unigryw, gan gynhyrchu ffilmiau sy'n wreiddiol, arbrofol a dychmygol," meddai Lowri Gwilym, Comisiynydd Rhaglenni Ffeithiol Cyffredinol S4C.

"Maen nhw'n rhoi blas i ni o'r diwylliannau Ewropeaidd gwahanol ac mae wedi bod yn gyffrous i weld sut mae cenhedlaeth newydd yn dehongli'r pwnc, y tu allan i gyfyngiadau cyfres fformat arbennig."

Canolbwyntio ar gefnogwyr pl-droed Cymru a Latfia mae ffilm Siwan Haf.

"Mae pl-droed yn iaith ynddo'i hun a does dim angen iaith i ddod i nabod pobl drwy chwarae pl-droed," meddai wrth egluro sut y cafodd y syniad y tu l i'r ffilm.

"Fe wnes i ddod o hyd i gefnogwr ifanc brwd o Gymru a seilio'r ffilm ar rai o'i brofiadau."

Clywed ieithoedd

Yn y ffilm mae'r cefnogwr yn dod yn ffrindiau rhywun o Latfia ac roedd angen rhywun i gyfieithu rhannau o'r sgript felly i iaith y wlad honno.

Wrth chwilio am rywun i wneud y dasg daeth Ms Haf ar draws myfyriwr sy'n astudio yng Nghaerdydd.

"Mae'r profiad o greu'r ffilm yn fwy na dim wedi agor fy llygaid i ddiwylliannau gwahanol a chyfle i glywed ieithoedd na fyddwn i wedi dod ar eu traws fel arall," meddai.

"Mae'r gwledydd hyn yn rhai y dylen ni wybod llawer mwy amdanyn nhw."

Mae'r ffilmiau yn cael eu dangos ym Mhabell S4C ar stondin Creu Cyfle - Cultural Explosion ddydd Llun.

Fe fyddan nhw'n cael eu darlledu ar S4C ym mis Hydref i gyd-fynd gydag Uwch Gynhadledd Ieuenctid yr Undeb Ewropeaidd sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^