BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf 2005, 13:18 GMT 14:18 UK
Ariannu'r Brifwyl: 'Hyderus' am gytundeb
Maes yr Eisteddfod 2005
Mae gobaith y bydd yr Eisteddfod yn llwyddo

Mae Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Genedlaethol yn ffyddiog y bydd modd dod i gytundeb ynglŷn 'r cynllun lle byddai pob cyngor sir yn cyfrannu'n flynyddol at y Brifwyl.

Dywedodd Elfed Roberts ar ddiwrnod cyntaf yr Eisteddfod ddydd Sadwrn ei fod yn eithaf hyderus y byddan nhw'n "llwyddo yn y pendraw i fynd 'r maen i'r wal".

Daeth cyhoeddiad ddydd Gwener y bydd gweithgor yn cael ei sefydlu a fydd yn cynnwys Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i edrych ar faterion fel ariannu'r Brifwyl.

Wrth siarad ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Eryri yn Y Faenol dywedodd Mr Roberts: "Mewn byd delfrydol byddai'n braf petai'r gweithgor wedi cyfarfod ond rydyn ni'n gobeithio y bydd penderfyniad ym mis Medi."

Dywedodd bod y trafodaethau hyd yn hyn gyda swyddogion y Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi bod yn "eithriadol o gadarnhaol".

'Degau o flynyddoedd'

"Mae yna ddyhead yno i ddatrys y broblem efo'n gilydd ac mae'r arweinyddion wedi dweud eu bod yn awyddus i gydweithio," meddai.

Elfed Roberts a Dafydd Whittall
Mae'r Eisteddfod yn ffyddiog y daw cytundeb ariannol

"Mae'n dasg fawr dod phawb at ei gilydd a chael yr hyn yr ydan ni ei eisiau ond dwi'n gymharol gyfforddus y byddwn ni'n llwyddo yn y pendraw i fynd 'r maen i'r wal.

"Bwriad y trafodaethau gyda'r gymdeithas yw sicrhau dyfodol yr Eisteddfod nid am flwyddyn ond am ddegau o flynyddoedd," meddai.

Dywedodd fod y gyfran o arian y bydd disgwyl i bob cyngor ei dalu yn un o'r pwyntiau sydd angen eu trafod.

"Rydyn ni'n fodlon cymryd arweiniad gan y gymdeithas. Mae Gwynedd eleni wedi cyfrannu 350,000 a dyna'r math o ffigwr yr ydyn ni'n chwilio amdano," meddai.

Rheol iaith

Dywedodd nad yw llacio'r rheol Gymraeg yn rywbeth sydd wedi ei awgrymu gan neb yn ystod y trafodaethau.

A dywedodd Dafydd Whittall, Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod, fod Alex Aldrige, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru , wedi "gwneud yn glir nad ydyn nhw eisiau ymyrryd nod yr Eisteddfod ac maen nhw'n dymuno gweld ei llwyddiant".

Wrth drafod lleoliad Eisteddfod 2007 dywedodd Mr Whittall y dylid disgwyl i weld beth fydd canlyniad trafodaethau'r gweithgor cyn gwneud penderfyniad.

Mae Lerpwl wedi gwahodd yr Eisteddfod ond mai rhai'n gwrthwynebu mynd 'r Brifwyl i Loegr.

"Rhaid i'r llys gael yr holl ffeithiau cyn gallu gwneud penderfyniad," meddai Mr Whittal.

"Ar hyn o bryd dyw'r ffeithiau ddim ar gael a bydd y trafodaethau gyda'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn greiddiol i unrhyw benderfyniad."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^