BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 19 Chwefror 2006, 16:58 GMT
Uno'r heddluoedd: Hain yn hyderus
Peter Hain a graffeg awdurdodau'r heddlu
Mae Ysgrifennydd Cymru Peter Hain wedi dweud ei bod yn dal i obeithio y bydd pedwar heddlu Cymru'n cytuno o'u gwirfodd i uno yr wythnos nesa.

Erbyn dydd Gwener mae'r Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke yn disgwyl i'r heddluoedd gadarnhau eu bod am uno fel rhan o'i gyllun i ad-drefnu heddluoedd Cymru a Lloegr.

Dywedodd Mr Hain wrth raglen Politics Show BBC Cymru mai cytundeb buan i ffurfio un heddlu i Gymru gyfan fyddai'r ffordd orau o sicrhau'r fargen ariannol orau bosib.

Ond mae rhai uwch swyddogion awdurdodau heddlu o'r farn na fydd yn bosib dod i gytundeb erbyn dydd Gwener.

Pwysleisiodd Mr Hain yr angen i ddiogelu atebolrwydd lleol yn y trafodaethau am yr uno arfaethedig.

Dywedodd fod hyn yn arbennig o bwysig yn achos Gogledd Cymru, lle y mae'n gobeithio gweld dirprwy gwnstabl.

"Rwy'n dymuno i Gymru fod ymysg y pedwar ardal sy'n arwain yr uno i sicrhau ein bod yn cael y fargen orau bosib o ran adnoddau, o ran rhai o'r costau cychwynnol", meddai.

'Plismona lleol'

Dywedodd y byddai'r pecyn llawn yn sicrhau fod heddluoedd Cymru mewn sefyllfa i ddelio ‚ therfysgaeth, troseddau'n ymwneud ‚ chyffuriau a gweithredoedd y gymuned droseddol, ac yn gallu i ymateb i ymchwiliadau pwysig sy'n rhoi pwysau ar adnoddau heddluoedd llai.

"Yn nhermau plismona lleol, mi fydd yn cael ei ddiogelu orau dan y cynllun uno," ychwanegodd.

Richard Eccles
Mae wnelo hyn mwy ‚ diwygio ac ad-drefnu heddluoedd ar gyfer economÔau'r dyfodol na'r bygythiad i ddiogelwch cenedlaethol a lleol
Richard Eccles, North Wales Police Federation

Fodd bynnag, parhau mae'r gwrthwynebiadau i'r cynllun ad-drefnu.

Gofyn y mae awdurdodau heddlu am ragor o arian i weithredu newidiadau ac am addewidion ynghylch plismona lleol.

Ddydd Gwener pleidleisiodd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn y cynllun a dywedodd y prif gwnstabl Richard Brunstrom wrth aelodau y bydden nhw'n "wallgof" petaent o'i blaid.

Mae Don Evans, cadeirydd Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys yn dweud ei fod yn credu y bydd yn "annhebygol iawn" y bydden nhw'n cytuno i uno'n wirfoddol mewn cyfarfod ddydd Llun.

"Rydym yn bryderus y bydd ein hadnoddau'n cael eu symud i ardaloedd mwy prysur gan effeithio ar blismona lleol a dydyn ni ddim am i hynny ddigwydd".

Mae Geraint Price-Thomas, cadeirydd Awdurdod Heddlu Gwent , hefyd yn credu fod cytundeb gwirfoddol yn annhebygol erbyn dydd Gwener ond dywedodd bod yn rhaid sicrhau'r gwasanaeth gorau a'r fargen ariannol orau i drethdalwyr.

Dywedodd Richard Eccles, cadeirydd Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru, ei fod yn credu fod y bygythiad o gyfeiriad terfysgaeth yn cael ei ddefnyddio i wthio'r uno yn ei flaen a chodi pryderon ymysg y cyhoedd.

"Mae wnelo hyn mwy ‚ diwygio ac ad-drefnu heddluoedd ar gyfer economÔau'r dyfodol na'r bygythiad i ddiogelwch cenedlaethol a lleol".
HEFYD:
Uno: Awdurdod heddlu yn erbyn
17 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu arall yn erbyn
14 Chwef 06 |  Newyddion
Cynllun uno: Cyfarfod arbennig
10 Chwef 06 |  Newyddion
Uno heddlu: Clarke o blaid
06 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynllun uno o dan y lach
20 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Tri o blaid uno
06 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Beirniadu'r llywodraeth
01 Rhag 05 |  Newyddion
'Gam yn nes' at un heddlu
10 Tach 05 |  Newyddion
Nifer 'ddim am uno heddluoedd'
04 Tach 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynnig opsiwn arall
28 Hyd 05 |  Newyddion
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
02 Tach 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^